Error 458 : เปิด Shapefile ใน DNR Garmin ไม่ได้

DNR Garmin เป็นโปรแกรมที่หลายคนรู้จัก ในการนำเข้า ส่งออก หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่อง GPS ซึ่งการใช้งานง่ายมาก ไม่มีอะไรซับซ้อน วันนี้ตั้งใจจะนำเข้าข้อมูลจุด (Shapefile) ซึ่งเป็นจุดตรวจสอบในการไปออกภาคสนาม ไปยังเครื่อง GPS เพื่อจะใช้นำทางเข้าพื้นที่เป้าหมาย ปกติต่อเครื่อง GPS กับ คอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรม เปิด Shapefile และก็เลือก Upload ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย แต่ครั้งนี้ทำไม่ได้โปรแกรมแจ้ง Error 458

Open Shapefile

Error 458

Errors

ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ Window 8.1 หรือ ArcGIS 10.1 หรือ เครื่อง GPS 76CSX (ปกติใช้ 60 CSX) ลองแก้ไขหลายวิธี สุดท้ายก็มาเจอว่าเป็นที่ไฟล์ Geometry ที่ชื่อฟิลด์ [Shape*] ซึ่งถ้าการสร้าง Shapefile ตั้งแต่แรกมีการกำหนดค่า Z และ M ไว้จะทำให้ไม่สามารถนำเข้าในโปรแกรม DNR Garmin ได้ ทำให้เกิด Error 458

Feature ZM

ดังนั้นถ้าต้องการจะให้สามารถนำเข้าในโปรแกรม DNR Garmin ได้ต้องไม่เลือกค่า Z และ M

Feature

สำหรับไฟล์ที่เป็น Feature ZM และมีข้อมูลอยู่แล้ว สามารถแก้ไขได้ โดยใช้คำสั่ง Feature Class to Feature Class ใน ArcGIS ซึ่งจะต้องไปทำการ Disable ค่า Z และ M ในส่วน Environment

Feature Class to Feature Class

Disable Z and M

ผลลัพธ์ที่จะได้จะทำให้ได้ Shapefile ใหม่ ที่มีข้อมูลเดิมและไม่มีค่า Z และ M

Result

สามารถนำเข้าในโปรแกรม DNR Garmin ได้ปกติ

Not Error

การปรับสีข้อมูลภาพถ่าย ด้วยวิธี Discreate DRA

วิธีการปรับสีข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยมุ่งเน้นที่การดูภาพให้สวยงามเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องของค่า DN ของภาพต้นฉบับ ที่จะนำไปใช้ในการ Classification ที่อยู่ในข้อมูลภาพจริงๆ นั้น มีหลายโปรแกรมทางด้าน GI ที่สามารถใช้งานปรับสีได้ เช่น QGIS ArcGIS ENVI PCI และ ERDAS เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็จะมีขั้นตอน วิธีการ และความละเอียดในการปรับแต่งที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน

วิธีการปรับสีโดยใช้ Discreate DRA ก็เป็นวิธีการหนึ่งในโปรแกรม ERDAS 2014 ที่ทำให้การปรับสีมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งขั้นตอนก็ใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมาก ซึ่งตัวอย่างที่มาเสนอนี้เป็นการปรับสีข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ที่ผ่านการทำ Pan-Sharpened มาแล้ว และมีจำนวน 8 ช่วงคลื่น ให้ดังนี้

1. เปิดข้อมูลภาพถ่ายบนโปรแกรม ERDAS ซึ่งจะได้ภาพที่มืดๆ

Original

2. ไปที่แท็บ Multispectral และเลือก Discreate DRA
(กรอบสีเขียว ก็สามารถใช้ปรับสีได้)

Discreate DRA

3. ทำการ Zoom หรือ Pan บนภาพ เพื่อให้ได้สีบนภาพที่สวยงามตามความต้องการ ทุกๆ การ Zoom หรือ Pan สีของภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

View 1

View 2

View 3

4. เมื่อ Zoom หรือ Pan จนได้สีของภาพ จนเป็นที่พอใจแล้ว ให้เลือก DRA Properties เพื่อทำการนำค่าสีนั้นๆ ไปใช้กับทั้งหมดของภาพ

DRA Properties

5. การทำส่งออกข้อมูลภาพ จาก 8 ช่วงคลื่น ไปเป็น 3 ช่วงคลื่น แบบ RGB พร้อมค่าสีที่ได้มีการเลือกไว้

Export to RGB

6. ผลลัพธ์ที่ได้เป็น RGB:432

ไม่เลือก Ignore Zero in Output Stats (จากข้อ 5)

Result 1

เลือก Ignore Zero in Output Stats (จากข้อ 5)

Result 2

คำสั่ง Calculate Adjacent Fields ใน ArcMap

ได้โจทย์มาจากรุ่นน้องในที่ทำงาน ซึ่งมี Shapefile ของขอบเขตที่อยู่อาศัยในบ้านจัดสรรเป็น Polygon ที่ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม และต้องการแบ่งแยกว่า Polygon ไหนเป็นบ้านเดี่ยว และ Polygon ไหนเป็นทาวน์โฮม วิธีคิดก็คือ ถ้าบ้านเดี่ยว (ตัวบ้าน) Polygon จะแยกออกจากกัน แต่ถ้าเป็นทาวน์โฮม Polygon จะติดต่อกันกับหลังอื่นๆ อย่างน้อย 1 หลัง

สมมุติตัวอย่างข้อมูลที่อยู่อาศัย

Polygon Example

จากวิธีคิดที่จะแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นบ้านเดี่ยว หรือ ทาวน์โฮม ด้วยอาศัยวิธีการของ Polygon ที่แยก หรือ ติดต่อกัน (ซึ่งจริงๆ ก็จะมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการจำแนกแบบนี้ได้) จึงได้เลือกใช้คำสั่ง Calculate Adjacent Fields ในโปรแกรม ArcMap ที่จะคำนวณให้ทราบว่ามี Polygon ไหนที่แยกหรือติดต่อกันบ้างในทิศทางไหน ซึ่งโปรแกรมจะทำการสร้างฟิลด์ขึ้นมาใหม่ 8 ฟิลด์ (คอลัมน์) ตามทิศทางของ Polygon รอบข้าง (8 ทิศ ได้แก่ N, NE, E, SE, S, SW, W, และ NW)

เลือกชั้นข้อมูลและฟิลด์ที่ต้องการ

Calculate Adjacent Fields

ผลลัพธ์ 8 ฟิลด์

8 Fields

จากผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เราทราบว่า ถ้าแถวไหน หรือ Polygon ไหน ที่ไม่มีการติดต่อกับ Polygon ใดๆ เลย ให้กำหนดเป็นบ้านเดี่ยว

Home

ส่วนแถวไหน หรือ Polygon ไหน ที่มีการติดต่อกับ Polygon ใดๆ อย่างน้อย 1 Polygon ให้กำหนดเป็นทาวน์โฮม

Town Home

Go Back in Time with Street View

เมื่อกลางปีที่แล้ว นั่งหาพิกัดพื้นที่บุกรุกป่าไม้แห่งหนึ่งตามแหล่งข่าวต่างๆ แน่นอนว่าจะต้องมีการใช้ข้อมูล Google Earth และ Google Map มาประกอบการพิจารณา เพื่อเลือกพื้นที่ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้ได้มากที่สุด เนื่องจากบางทีข้อมูลตามแหล่งข่าวจะบอกแค่ว่าพื้นที่บุกรุกอยู่ใกล้แหล่งน้ำชื่อนี้ บนถนนชื่อโน้น ในหมู่บ้านนี้ ตำบลโน้น … ซึ่งไม่ได้บอกค่าพิกัดที่แน่นอน และก็บังเอิญได้เข้าไปเปิด Street View ดู ซึ่งปรากฏว่ามันสามารถเลื่อนดูช่วงเวลาย้อนหลังในอดีตของพื้นที่นั้นๆได้ เหมือนกับการดูข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังใน Google Earth ความรู้สึกตอนนั้น และตอนนี้รู้สึกว่า Google ไปไกลมากแล้วสำหรับเทคโนโลยีทางด้านนี้ อีกหน่อยก็คงไม่ต้องได้ออกสำรวจภาคสนามกันละ เพราะสำรวจผ่านหน้าจอแทน เพียงแต่ว่าตอนนี้ข้อมูล Street View ย้อนหลังยังไม่มีมากพอที่นำมาใช้งานได้เป็นหลัก และหลังจากนั้นมาผมก็พยายามค้นหาหลายพื้นที่ เพื่อที่จะดู Street View ย้อนหลัง ในประเทศไทย ก็ยังหาไม่เจอ ก็เลยนำตัวอย่างในต่างประเทศมาให้ดูเป็นตัวอย่างไปก่อนครับ

Freedom Tower

Freedom Tower

World Cup Stadium

World Cup Stadium

Italian Roadways

Italian Roadways

Microsoft Holo Lens

เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลบนจอใสๆ ในอากาศ แบบ 2D ตามที่ได้พบเห็นในหนังเรื่องต่างๆ มากมาย เช่น avatar, minority report, mission impossible เป็นต้น

AVTR-264 Jake (Sam Worthington, left) and Quaritch (Stephen Lang) get a virtual look a massive, gnarled and ancient willow tree that is the NaÕvi epicenter and an extension of their lifeblood.

ซึ่งนอกจากนั้นยังมีการออกแบบและนำเสนอเป็นวัตถุเสมือนจริงแบบ 3D ในหนัง เช่น Resident Evil, GI Joe, Star War, iron man เป็นต้น

IRON MAN

เทคโนโลยีที่เป็น IDEA เหล่านี้กำลังได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับโลก ช่วยทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น มีหลายบริษัทที่ได้พัฒนาการนำเสนอแบบนี้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แว่น 3D เสมือนจริงจากค่าย Oculus ที่จะทำให้การเล่นเกมส์มีรูปแบบที่น่าสนใจและสมจริงมากขึ้น Gear VR จากค่าย Samsung ก็จะเป็นแว่น 3D เสมือนจริง ใช้ดูหนังและเล่นเกมส์ เช่นเดียวกัน หรือการมาของ Google Glass แว่นตาอัจฉริยะ ที่จะนำมาใช้ทดแทน Smart Phone ในอนาคต (เค้าว่างั้น) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาก ส่วนค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Micorsoft ก็ได้มีการพัฒนาแว่นตา 3D ขึ้นมาเหมือนๆ กับของ Oculus และ Samsung แต่มันมีความเหนือชั้นกว่าที่สามารถออกแบบและสร้างวัตถุบนอากาศแบบ 3D ได้ ในชื่อว่า Microsoft Holo Lens และนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีทางด้าน IT บนโลกใบนี้

เกร็ดความรู้ที่ได้จากโปรแกรม eCognition

โปรแกรม Definiens หรือ eCogintion เป็นโปรแกรมทางด้าน Remote Sensing ใช้ในการทำ Classification ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยวิธีการเชิงวัตถุ Object – Based ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีอีกหลายโปรแกรมทางด้าน RS ที่สามารถทำ Object – Based Classification ได้ เช่น IDRISI, ERDAS Imagine, ENVI, และ MADCAT

รู้จักโปรแกรม eCogintion มาตั้งแต่ ปี 2551 แต่ไม่เคยที่จะได้ทดลองใช้งานซักที เนื่องจากภารกิจงานส่วนใหญ่เป็นเรื่อง การวิเคราะห์ GIS การทำแผนที่ และการดูแลระบบฯ Web Map ผ่านไป 6 ปี ถึงได้มีโอกาสทำความรู้จักโปรแกรมนี้ให้มากขึ้น ก็ทำให้ได้ความรู้และแนวคิดการใช้งานโปรแกรมดีขึ้น จากการลองผิดลองถูกมากมายหลายอย่าง ทำให้ความรู้ที่ได้ตรงนี้ได้นำมาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจได้สะสมความรู้เพิ่มเติมและทำให้รู้ว่าโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้อีกบ้าง ซึ่งความรู้นี้ไม่ใช่คู่มือการใช้โปรแกรม ไม่ใช่แบบฝึกหัด แต่เป็นเกร็ดความรู้หรือเป็นทิปต่างๆ ที่ได้รวบรวมจากการใช้โปรแกรมมา ซึ่งอาจจะดูงงๆ สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักหรือใช้งานโปรแกรมนี้ ส่วนผู้ที่รู้จักและเคยใช้งานอยู่แล้ว คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับ

ผมแบ่งเนื้อหาในเอกสารออกแบ่ง 6 ส่วน รวม 104 หน้า ได้แก่

1. overview

overview

2. segmentation

segmentation

3. classification

classification

4. accuracy assessment

accuracy assessment

5. export

export

6. case study

case study

เปิดเอกสาร

การสร้าง Label หลายบรรทัดบน ArcMap

เป็นทิปง่ายๆ ที่ได้ตัวอย่างจากเว็บไซต์นี้ https://geonet.esri.com/thread/48202 ปัญหาก็คือชื่อระวางแผนที่ 1 : 4,000 ยาว 9 ตัวอักษร แต่ช่องที่ใส่แคบไปทำให้ต้องลดขนาดตัวหนังสือให้เล็กลงจนเหลือ 8 ซึ่งก็มองไม่ค่อยเห็น เลยต้องหาวิธีตัดตัวอักษรออกให้เป็น 2 บรรทัดเพื่อจะได้กำหนดขนาดตัวอักษรที่ใหญ่มากกว่า 8 และยังคงอยู่ในช่องที่ต้องการ

Font 8

วิธีการคือ
1. เลือก Properties… ของชั้นข้อมูล –> ไปที่แท็บ Labels –> เลือก Expression

Expression

2. พิมพ์ [Field 1] & vbnewline & [Field 2]

vbnewline

3. เพิ่มขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น ในที่นี้กำหนดได้ 14 จาก 8

Font 14

ถ้าต้องการหลายๆ บรรทัด ก็ใช้คำสั่ง vbnewline เพื่อทำการต่อ Field ไปเรื่อยๆ ครับ