เล่าสู่กันฟัง

สวัสดีครับ ผมตั้งใจเขียน blog นี้ขึ้นมา เพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน Remote Sensing (RS), Geographic Information System (GIS), และ Global Positioning System (GPS) หรือที่เรียว่า Geo-Informatics (GI) ในส่วนของเทคนิคและวิธีการใช้งานของโปรแกรมเป็นหลัก เนื่องจากมีน้องๆ เพื่อนๆ และพี่ๆ หลายคนที่มีปัญหาทางด้านการใช้งาน มักจะมาให้ช่วยเหลืออยู่บ่อยๆ บางปัญหาก็ง่ายบางปัญหาก็ยาก ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้คงจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้ามีหลายๆ คน ไม่เฉพาะเครือข่ายของผมเท่านั้น ที่สามารถจะนำเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยส่วนตัวแล้วผมมีโอกาสได้ทำงานทางด้านนี้บ้าง แต่ไม่ถึงกับระดับ Advanced หรือเก่ง เหมือนกับผู้รู้ (ผู้เชียวชาญ) คนอื่นๆ แต่อย่างน้อยสำหรับคนที่มีความสนใจในศาสตร์นี้ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและต่อยอดในอนาคตได้

ปล. blog นี้ไม่ได้เขียนทุกวัน เพราะส่วนใหญ่เป็นคู่มือการใช้งานในแต่ละ Case ซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมและทำ (เมื่อมีเวลาว่าง) แต่จะพยายามเขียนออกมาเรื่อยๆ ครับ