ข้อสังเกตเกี่ยวกับไฟล์ gdb

ด้วยความที่คุ้นเคยกับการทำงานทางด้าน GIS เป็นหลัก เมื่อมีใครพูดถึงไฟล์ gdb ผมก็จะบอกไปเลยว่าเป็นไฟล์ Geodatabase ซึ่งแน่นอนก็ต้องนำไปเปิดกับโปรแกรม ArcGIS แต่สุดท้ายก็เปิดไม่ได้ ทดลองหลายรอบหลายวิธี ก็ยังเปิดไม่ได้ กะว่าจะบอกให้น้องไปก๊อปปี้มาใหม่เพราะไฟล์เสีย แต่ก็ยังไม่ใช่ทางออกที่ดีนัก ขอพักก่อนแล้วจะทดลองอีกที ออกไปนั่งกินกาแฟร้อนๆ ปล่อยใจลอยไปเรื่อยๆ คิดโน่นคิดนี่ ก็ถึงบางอ้อว่า จริงๆ แล้ว gdb ที่เห็น เป็นไฟล์ ไม่ใช่โฟลเดอร์ ซึ่งมันเป็นไฟล์ของ Garmin GPS Database Files (*.gdb) ต้องใช้โปรแกรม MapSource เปิด แต่ gdb ที่เป็นนามสกุลมากับโฟลเดอร์จะเป็นข้อมูลของ Geodatabase

ดังนั้นก็สรุปง่ายๆ เลยว่า

GDB
1. ไฟล์ gdb คือ Garmin GPS Database Files (*.gdb) ต้องใช้โปรแกรม MapSource เปิด

โปรแกรม MapSource

MapSource

2. โฟลเดอร์ gdb คือ Geodatabase ต้องใช้โปรแกรม ArcGIS : ArcCatalog เปิด

โปรแกรม ArcGIS : ArcCatalog

ArcCatalog

การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งจากเครื่อง GPS แบบนำหน

การทดสอบนี้ได้ทำขึ้นมา ตามความอยากรู้อยากเห็นของตัวเอง ที่ปกติเคยใช้เครื่อง GPS แบบนำหนในการนำทาง บันทึกเส้นทาง บันทึกตำแหน่งของพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนก็ไม่เกิน 15 เมตร ตามที่คู่มือหรือเอกสารแจ้งไว้ แต่ก็อยากที่จะลองนำใช้เก็บตำแหน่งที่สามารถมองเห็นในข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผ่านการดัดแก้แบบออร์โท ว่าค่าความคลาดเคลื่อนจะมากหรือน้อยกว่า 15 เมตร และถ้าเก็บในช่วงเวลาแตกต่างกัน ผลของความคลาดเคลื่อนจะเป็นอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นยังได้ทำการใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือที่มีชิปของรับสัญญาณ GPS ทำการวัดร่วมด้วย ซึ่งสุดท้ายก็จะสรุปออกมาเป็นในเรื่องของการใช้ไปให้งานและข้อจำกัดของการใช้งานต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีการนำเครื่อง GPS แบบนำหนและโทรศัพท์มือถือติด GPS ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะเคยมีหลายๆ ผู้ใช้งานที่นำเครื่องไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์และคิดว่าการมีเครื่อง GPS จะสามารถใช้ทำงานได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะการใช้เก็บตำแหน่งหมุดแปลงที่ดินหรือทำวนรอบ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะมีค่าความคลาดเคลื่อนมาก ต้องใช้เครื่อง GPS แบบรังวัดซึ่งจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในระดับมิลลิเมตรถึงเซนติเมตร

สวนนวมินทร์ภิรมย์

Study Area

จุดที่เก็บตำแหน่ง

Test Site

ตำแหน่งจุดที่นำมาซ้อนทับบนข้อมูลภาพถ่ายฯ

Test Position

ผลลัพธ์ที่ได้

Result

เปิดเอกสาร

การนำเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง GPS

วิธีการนี้จะนำไปใช้นำเข้าและส่งออกข้อมูลที่เราได้จัดทำไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าจะนำเข้าทีละจุดก็คงจะช้าในกรณีที่มีปริมาณจุดจำนวนมาก วิธีการนี้น่าจะสะดวกสบายที่สุด เพียงแต่ต้องมีอุปกรณ์และโปรแกรม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่อง GPS แบบนำหน, สาย Data Link แบบ USB, โปรแกรม DNRGarmin, และข้อมูลจุด

 

เชื่อมต่อเครื่อง GPS เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

Connect

 

เลือก Port การเชื่อมต่อเป็น USB

USB Port

 

เลือก Shapefile ของจุด

Load Data

 

Upload จุดเข้าเครื่อง GPS

Upload

 

เปิดเอกสารการนำเข้าข้อมูล

เปิดเอกสารการส่งออกข้อมูล

 

ค่าความคลาดเคลื่อนของระบบพิกัดแบบภูมิศาสตร์

ระบบพิกัดแบบภูมิศาสตร์ที่คุ้นเคยกันดีในแบบละติจูดและลองจิจูด ที่เป็นลักษณะของจุดทศนิยม เช่น 13.1234 100.3445 ในการบอกตำแหน่งนั้นควรจะบอกเป็นจำนวนจุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง ซึ่งจะให้ความคลาดเคลื่อนประมาณ 10 เซนติเมตร ถ้าบอกเป็นจำนวนจุดทศนิยม 4 หรือ 2 ตำแหน่งจะให้ความคลาดเคลื่อน 10 เมตร และ 1 กิโลเมตร ตามลำดับ อ้างอิงตามเว็บไซด์นี้ครับ http://www.nearby.org.uk

ความคลาดเคลื่อนทศนิยม 6 ตำแหน่ง (11 cm)

6 Decimal

ความคลาดเคลื่อนทศนิยม 4 ตำแหน่ง (11 m)

4 Decimal

ความคลาดเคลื่อนทศนิยม 2 ตำแหน่ง (1.1 km)

2 Decimal

จุดอ้างอิงที่ต้องการบอกตำแหน่ง

Request Position

ความคลาดเคลื่อน

Result

Coordinate in Text File to Garmin GPS 60CSX

บล็อคที่เขียนมาจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ GIS และ RS ซะมาก วันนี้ได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับ GPS บ้างเลยมานำเสนอการแปลงพิกัดจาก Text File เข้าไปไว้ในเครื่อง GPS เพื่อที่จะให้มันนำทางไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ เรื่องของเรื่องก็คือ สัปดาห์ผ่านที่มาต้องไปออกสำรวจภาคสนาม ไปเก็บค่าพิกัดด้วยเครื่อง GPS Survey แบบ Fast Static ที่เป็นเครื่อง 3 ขาตั้งไว้บนพื้นดินและรอรับสัญญาณประมาณ 30 นาที เพื่อนำค่าพิกัดที่ได้มาปรับแก้ให้มีความถูกต้องมากขึ้น และนำมาใช้ร่วมกับ DEM ในการดัดแก้ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบออร์โท

แต่ว่าการจะเข้าไปหาจุดหรือตำแหน่ง เพื่อตั้งเครื่อง GPS Survey นั้น เราจะใช้ GPS เครื่องเล็กที่เรียกว่า HandHeld ให้เป็นผู้นำทาง (Navigator) เราไป ซึ่งเราจะต้องรู้ตำแหน่งของจุดเหล่านี้ก่อน แล้วนำค่าพิกัดของจุดเหล่านี้ไปใส่ในเครื่อง HandHeld ถ้าจำนวนจุดมีน้อย เช่น 3 5 หรือ 10 จุด และมี GPS Hand Held เครื่องเดียว ผมคงไม่ต้องมานั่งเขียนบล็อคนี้เพราะเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปในเครื่องได้เลย แต่ว่าจำนวนจุดที่ผมต้องพิมพ์ลงไปมีตั้ง 90 จุด และต้องทำ 3 เครื่อง แม่เจ้า! ถ้ามานั่งพิมพ์มือหักพอดี เลยไปคิดหาวิธีให้ทำได้เร็วๆ แบบสบายๆ จึงได้มานำเสนอดังนี้

1. เขียนชื่อจุดและพิกัด ใน Notepad และ Save เป็น UTF-8

Text Format2. เปิดในโปรแกรม Global Mapper และ Save เป็น GPX

GPX Format

3. เปิด GPX ในโปรแกรม MapSource ใน Upload เข้าเครื่อง GPS

Upload to GPS

เปิดเอกสาร

GPS

หลายคนคงรู้จักเครื่อง GPS เป็นอย่างดี เพราะปัจจุบันมีการใช้งานกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้กับการถ่ายรูป เดินป่า รถจักรยาน รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ IT หรือ Electronic ทั่วไป ซึ่งมีราคาไม่แพงมาก

Photo

http://www.thaimtb.com/

Bicycle

http://www.thaimtb.com/

ในอดีตการใช้งาน GPS จะนิยมใช้งานทางด้านการออกสำรวจหรือการเรียนการสอนตามมหาวิทยาลัย ราคาเครื่องเป็นหลักหมื่นขึ้นไป

Navigator

http://www.thaimtb.com/

บางเครื่องที่เป็นเครื่องสำหรับการรังวัดที่ต้องการความถูกต้องระดับเซนติเมตร จะเป็นตัวเลขสูง 6 – 8 หลัก ขึ้นอยู่กับระดับความถูกต้องของค่าพิกัดที่วัดได้

RTK

http://www.rrps.com.au/

Survey

http://geomaticyber.blogspot.com/2011/01/generate-leica-gps-data-using-ski-pro.html

Fast Static

http://www.pobonline.com/Articles/Features/BNP_GUID_9-5-2006_A_10000000000000678548

เครื่อง GPS แบบพกพา ที่นิยมใช้งานในดับประชาชนทั่วไปจะมีระดับความถูกต้องไม่เกิน 15 เมตรขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ พื้นที่ราบจะมีความถูกต้องมากกว่าพื้นที่สูง โดยส่วนตัวแล้วมีโอกาสได้ออกภาคสนามบ่อยครั้ง ทำให้ได้ใช้งานและมองเห็นประโยชน์ของ GPS เป็นอย่างดี ซึ่งบางคนคิดว่าไม่มีความสำคัญจะดูแผนที่ไปทำไม เราก็รู้เส้นทาง รู้สถานที่อยู่แล้ว เสียดายเงินซื้อเปล่าๆ ผมเคยมีความแบบนี้มาก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนความคิดไปแล้ว (นิดหน่อย) มีไว้ดีกว่าไม่มีครับ สำหรับคนที่ชอบเดินทางบ่อยๆ และต้องหาที่พักรายวันในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่เราไม่รู้จัก ครั้นจะจอดรถถามบ่อยๆ ก็น่าเบื่อและเสียเวลาเป็นอย่างมาก บางที่คนตอบก็ไม่รู้จักเส้นทางหรือสถานที่ที่ต้องการ

GPS มีความสำคัญมากๆ ครับ ประโยชน์หลัก 3 อย่าง ที่ผมได้จาก GPS คือ
1. เก็บตำแหน่งสถานที่สำคัญ
2. เก็บเส้นทางที่ผ่านมาแล้ว
3. ช่วยนำทางไปยังสถานที่ต่างๆ

ข้อสุดท้ายนี้ได้ใช้งานบ่อยมาก แต่สิ่งที่อยากจะให้มีเพิ่มเติมในเครื่อง GPS คือ เรื่องของการจัดอันดับ/ราคาของโรงแรมหรือร้านอาหาร ว่ากี่ดาว ราคาเท่าไร ถ้ามีรูปภาพประกอบด้วยจะดีมากๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจ เพราะบางที่อยากจะเข้าพักโรงแรมถูกๆ ก็มีแต่โรงแรมใหญ่ๆ ราคาแพง ต้องเสียเวลาไปหาหลายๆที่ บางที่ต้องเดาจากชื่อว่าชื่อแบบนี้ ราคาน่าจะถูก