Welcome to a world through Glass

Google Glass หรือ แว่นตาไฮเทคจาก Google จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญ ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลายอย่างเข้าด้วยกันจนกลายเป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาทดแทน Smartphone ในอนาคต

Design 1

ถ้ามองง่ายๆ Google Glass จะเป็นแว่นตาธรรมดาที่ติดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ข้างใน ทำให้กลายเป็นแว่นตาไม่ธรรมดา สามารถทำงานได้ทุกอย่างที่ Smartphone ทำได้ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และควบคุมการทำงานทุกอย่างด้วยเสียง (Voice Command) ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่มีความน่าสนใจในการนำไปใช้งาน ซึ่งในเบื้องต้นคงใช้งานได้ลำบากกับการออกคำสั่ง (ภาษาอังกฤษ) ควบคุมการทำงานต่างๆ ตามความต้องการ เพราะเราจะคุ้นเคยกับการใช้ระบบสัมผัส (Touch Screen) จาก Smartphone มากกว่า ตอนนี้ Google Glass มีวางจำหน่ายแล้วในเวอร์ชั่นแรก (Explorer Edition) ราคา 1,500 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 45,000 บาท คาดว่าในปี 2014 คงจะมีการวางจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบในหลายประเทศทั่วโลก

Design 2

Google Glass ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android มีกล้องถ่ายรูปด้านหน้าสำหรับถ่ายรูปและบันทึกวีดีโอ มีจอแสดงผลและตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นแท่นปริซึม มี GPS ใช้ในการแสดงตำแหน่งบนแผนที่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย WiFi ส่วน 3G และ 4G น่าจะสนับสนุนได้ในเวอร์ชั่นต่อไป มี Bluetooth 4.0 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี AR ช่วยทำให้ได้รับข้อมูลต่างๆ ของพื้นที่รอบๆ ตัว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ผ่่านจอแสดงผล ฯลฯ

ตัวอย่างการใช้งาน อ้างอิงจาก http://www.google.com/glass/start/what-it-does/

Simple

Picture

Hands-Free

Live

Directions

Whatever

Translate

Answers

การส่งออกข้อมูลเส้นทาง (Route) จาก Google Earth

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้เจอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือ ต้องการเส้นทางของถนนสายหลักจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร ไปยัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในรูปแบบ Shapefile เพื่อที่จะนำไปใช้สร้าง Buffer และคำนวณพื้นที่ ซึ่งข้อมูลถนน Shapefile ที่มีอยู่ก็ไม่สมบูรณ์ เส้นถนนขาดๆ เกินๆ ไม่ประติดประต่อกัน จะไป Query จากข้อมูล Attribute ก็ไปกันใหญ่ เนื่องจากข้อมูลมีไม่ครบและหายไปเยอะ ถ้าจะให้มาเลือกเส้นทางเองทีละเส้นก็คงจะไปไม่รอด ก็ได้ Google Earth นี่แหละช่วยทำให้ชีวิตการทำงานทางด้าน GIS ง่ายขึ้นเยอะ ซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยาก ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Google Earth และกดปุ่ม “รับเส้นทาง”

2. พิมพ์สถานที่เริ่มต้นและปลายทาง และกดปุ่ม “ขอเส้นทาง”

Target
3. กดปุ่ม “คัดลอก” เพื่อส่งข้อมูลเส้นทางไปยัง “สถานที่ของฉัน”

4. คลิกขวาที่ข้อมูลเส้นทาง

5. เลือก “บันทึกสถานที่เป็น…” และเลือกที่บันทึกไฟล์ในนามสกุล KMZ

Save As...

6. เปิดโปรแกรม ArcMap และเลือกกลุ่มเครื่องมือ “Search window”

7. พิมพ์ข้อความ “KML to Layer” และกดปุ่มค้นหา

8. เลือกคำสั่ง “KML to Layer”

9. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้จากข้อที่ 5 และเลือกที่บันทึกไฟล์ใหม่

KML to Layer

 

Route

10. คลิกขวาที่ชั้นข้อมูล ที่ต้องการส่งออกเป็น Shapefile

11. เลือกที่บันทึกไฟล์ใหม่เป็น Shapefile

Export to Shapefile

การซ้อนทับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ไฟล์รูปภาพ) บน Google Earth

หลายคนที่มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น แปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ แผนที่สภาพภูมิประเทศ ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ เช่น png jpeg gif ก็สามารถนำมาวางซ้อนทับบนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จากโปรแกรม Google Earth ได้ โดยไม่ต้องมีข้อมูลจริงๆ ที่เป็น Shape file หรือ kml ซึ่งก็เป็นวิธีที่สะดวก นอกจากนั้นยังสามารถดู history เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย ไปเจอวิธีการซ้อนทับข้อมูลใน YouTube มาโดยบังเอิญ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานทางด้าน GI สำหรับจะนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

การซ้อนทับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ไฟล์รูปภาพ) บน Google Earth

หลายคนที่มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น แปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ แผนที่สภาพภูมิประเทศ ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ เช่น png jpeg gif ก็สามารถนำมาวางซ้อนทับบนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จากโปรแกรม Google Earth ได้ โดยไม่ต้องมีข้อมูลจริงๆ ที่เป็น Shape file หรือ kml ซึ่งก็เป็นวิธีที่สะดวก นอกจากนั้นยังสามารถดู history เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย ไปเจอวิธีการซ้อนทับข้อมูลใน YouTube มาโดยบังเอิญ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานทางด้าน GI สำหรับจะนำไปประยุดต์ใช้งานต่อไป

การแก้ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยจาก ArcMap บน Google Earth

การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นไปแสดงบน Google Earth ไม่ใช่เรื่องยาก มีหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะ Export ไฟล์นามสกุลต่างๆ ไปเป็น KML หรือ KMZ โดยส่วนตัวแล้วใช้อยู่ 2 โปรแกรม คือ QGIS และ ArcMap ซึ่งโปรแกรม QGIS นั้นสามารถแปลง Shape File ไปเป็น KML ได้ทันทีและไม่มีปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาไทย เพียงแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอในส่วนของตาราง จะไม่สวยงามเหมือนกับการแปลง Shape File ไปเป็น KMZ บน ArcMap แต่การมีรูปแบบตารางที่สวยงามก็ทำให้ไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ถูกต้อง ซึ่งแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อๆ กัน

Error Font
บังเอิญมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ESRI มาดูเครื่องให้ที่ทำงาน เลยสอบถามและได้วิธีการแก้ไขมาดังนี้

1. ทำการแปลง Shape File ไปเป็น KMZ แบบปกติ โดยฟังก์ชั่น Layer to KML (แต่โปรแกรมบันทึกเป็น KMZ แล้วทำไม ไม่เขียนว่า Layer to KMZ)

2. ไฟล์ KMZ ที่ได้นำมาแตกไฟล์เป็น KML โดยโปรแกรม 7-Zip (ลองใช้โปรแกรม WinZip, WinRar, หรือเปลี่ยนนามสกุลแล้วไม่ได้)

KMZ to KML

3. เปิดไฟล์ KML ด้วยโปรแกรมอ่าน Text ทั่วไป ในที่นี้ใช้ Edit Plus

4. เปลี่ยนชื่อฟอนต์ Arial, Verdana ทั้งหมดในไฟล์ด้วยชื่อฟอนต์ที่อ่านภาษาไทยได้ ในที่นี้เลือกใช้ AngsanaUPC, Tahoma

Replace Font

5. Save ทับไฟล์เดิมและนำไปเปิดบน Google Earth ก็จะแสดงฟอนต์ภาษาไทยได้ปกติ

Thai Font

Google Glass และ Google MapsGL

เป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยได้มี Street View เหมือนในต่างประเทศแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการนำรถสามล้อปั่น เข้ามาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดมากขึ้นกว่ารถยนต์ ที่บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

แต่ผมว่าสิ่งที่เหนือ Street View ก็คงเป็น MapsGL ที่เป็นมุมมองแบบ 45 องศา + Street View แบบต่อเนื่อง ที่ทำให้เราสามารถที่จะเลือกไปไหนก็ได้

ลองใช้งานดูครับ

http://maps.google.com/

MapsGL

อีกโครงการหนึ่งของ Google ที่น่าสนใจคือ Project Glass หรือ Google Glass ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมาแทนที่ smart phone ก็ได้ครับ

3D Warehouse to ArcScene

การทำข้อมูล 3D เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ ไม่เพียงเฉพาะข้อมูลที่เป็นของสภาพภูมิประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการสร้างรูปทรงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อที่จะนำไปซ้อนทับบนสภาพภูมิประเทศอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่แสดงออกมามีความน่าสนใจมากขึ้น ผมเข้าไปดูใน Google Earth ก็เห็นสิ่งก่อสร้างมากมาย ทั้งในและต่างประเทศที่มีคนสร้างขึ้นและอัพโหลดขึ้นไปไว้ที่ 3D Warehouse ของ Google (ซึ่งอีกหน่อยน่าจะกลายเป็นของ Trimble ซะแล้วครับ) ของประเทศไทยก็มีเยอะครับ หลายสถานที่

3D Building

ซึ่งรูปทรงเหล่านี้ เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาได้ที่ 3D Warehouse จะโหลดเป็นไฟล์ Sketchup, Google Earth, หรือ Collada ก็ได้

3D Warehouse

การเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ก็มีหลายโปรแกรมที่สามารถทำได้ครับ หลักๆ ก็ตรงตัวตามไฟล์เลย คือ Sketchup หรือ Google Earth แต่ผมก็คิดอีกแบบหนึ่งว่า ถ้าไม่ได้นำไปใช้อะไรที่พิเศษเพียงแค่ดูเฉยๆ สวยงามก็ไม่ต้องทำอะไร ดูใน Google Earth ก็ดีที่สุดแล้ว

แต่ก็มีที่บางทีต้องการนำไปใช้เปิดกับโปรแกรม ArcScene ก็ให้โหลดไฟล์ที่เป็น Collada มาใช้งาน ส่วนวิธีการทำก็ตาม YouTube นี่เลยครับ

ในวิดีโอนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าชนิดข้อมูลของตระกูล Arc ที่เรารู้จักกันดี คือ Point, Line, และ Polygon นั้น ยังมีตัว multipatch ที่เก็บรูปทรงทางด้าน 3D ได้ด้วย เคยรู้มาว่าเป็นแบบนี้ พึ่งจะมาได้ใช้งานจริงๆ ก็ตอนดูวิดีโอนี่แหละครับ

การใช้งานโปรแกรม Google Earth (1-6/6)

ตอนนี้ก็ได้รวบรวมการใช้งานโปรแกรม Google Earth ทั้งหมด 6 บท มาไว้ด้วยกัน ดาวน์โหลดและนำไปทดลองใช้งานกันดู หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆ ท่านที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมครับ

1. การติดตั้งและแนะนำการใช้งาน

เปิดเอกสาร

2. ภาพรวมและคุณสมบัติเด่น

เปิดเอกสาร

3. การปักหมุดตำแหน่งที่สนใจ

เปิดเอกสาร

4. การใช้งานโปรแกรม Google Earth ร่วมกับ Google SketchUp

เปิดเอกสาร

5. การซ้อนทับข้อมูล GIS

เปิดเอกสาร

6. การซ้อนทับข้อมูลภาพถ่ายและ Web Map Service

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม Google Earth 6/6 : การนำข้อมูลภาพถ่ายและ Web Map Service ไปเปิดในโปรแกรม Google Earth

ในบทนี้จะอธิบายถึง

1. การนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ผ่านโปรแกรม MapTiler

http://www.maptiler.org

MapTiler

2. การเรียกใช้งาน WMS WMS

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม Google Earth 5/6 : การนำข้อมูล GIS (Shape File) ไปเปิดในโปรแกรม Google Earth

ในบทนี้จะได้อธิบายถึงการนำข้อมูล GIS ได้แก่ ข้อมูลแบบ Point, Line, และ Polygon ไปเปิดในโปรแกรม Google Earth ซึ่งก่อนอื่นจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Extension บนโปรแกรม ArcView ก่อน (arcscripts.esri.com) หลังจากนั้นถึงจะแปลงข้อมูล GIS จาก *.shp ไปเป็น *.KML

ArcView Extension Shape2KML Google Earth

เปิดเอกสาร