การใช้งานโปรแกรม Google Earth 2/6 : ภาพรวมและคุณสมบัติเด่นของโปรแกรม Google Earth

ในบทนี้จะได้อธิบายถึง

1. การค้นหาข้อมูลสถานที่ โดยชื่อ พิกัดละติจูด/ลองจิจูด (ทศนิยม และองศา ลิปดา ฟิลิปดา)

Search

2. การแสดงแต่ละชั้นข้อมูล เช่น

3D

3D Building

ใต้น้ำ

Under The Sea

มุมมองถนน

Street View

สภาพจราจร

Traffic

3. การบันทึกการเดินทาง

Travelling

4. การแสดงภาพเชิงประวัติศาสตร์

History

5. การแสดงแสงแดดบนภูมิประเทศ

Shadow

6. เยี่ยมชมดวงดาวอื่นๆ

The Moon

7. สลับมองมุม Google Earth และ Google Map

Switching

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม Google Earth 1/6 : การติดตั้งและแนะนำการใช้งาน

ถ้าพูดถึง Google ในปัจจุบัน คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เนื่องจากเป็นที่คุ้นเคยกันในเรื่องของ Search Engine ที่มีคนใช้งานกันมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ผู้ก่อตั้ง Google คือ Larry Page และ Sergey Brin ที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1995 จนถึงตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์มากมายที่เราได้ใช้งานกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น


wikipedia

หนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นเป็น Google Earth ที่ให้บริการแสดงแผนที่ฟรีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้มีการเปิดตัว เมื่อปี 2005 เป็นเวอร์ชั่น 3.0 และรูปแบบของ KML 2.0 จนมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น 5.2 แล้ว

wikipedia

การมาของ GE ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องของภูมิสารสนเทศ ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเห็นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ข้อมูล GIS ได้รู้จักการใช้งานและมองเห็นความเป็นประโยชน์ของแผนที่เพิ่มมากขึ้น จากเมื่อก่อนที่จะมีเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการนี้เท่านั้น การเรียนการสอนตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่การทำงานในสายงานภูมิสารสนเทศนี้ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

แน่นอนว่าการเข้าถึงข้อมูลของ GE จำเป็นต้องมีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ซึ่งก็มีอยู่หลายท่านที่ต้องการใช้งานแต่ยังไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นยังไง หรือผู้ที่เคยใช้งานมาแล้วแต่อยากศึกษาเพิ่มเติมอีกว่า จากการใช้งานปกติที่ดูเฉพาะข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแล้ว โปรแกรม GE มีความสามารถอะไรบ้างและทำยังไง

จึงได้ทำการศึกษาและเขียนเป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรม GE ไว้ สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท โดยนำเสนอทีละบท จนครบ และสุดท้ายก็จะรวบรวมไว้เพื่อให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ในครั้งเดียวเหมือนเดิม เนื้อหาประกอบไปด้วย

1. การติดตั้งและแนะนาการใช้งาน
2. ภาพรวมและคุณสมบัติเด่น
3. การปักหมุดตำแหน่งที่สนใจ
4. การใช้งานโปรแกรม Google Earth ร่วมกับ Google SketchUp
5. การซ้อนทับข้อมูล GIS
6. การซ้อนทับข้อมูลภาพถ่ายและ Web Map Service

เปิดเอกสาร