การใช้งานโปรแกรม Google Earth 3/6 : การปักหมุดตำแหน่งที่สนใจ

ในบทนี้จะได้อธิบายถึง

1. การปักหมุดและคุณสมบัติ

Pin

2. การเพิ่มรูปภาพบนสถานที่

Picture

3. การส่งออกข้อมูลให้เพื่อนๆ

KML

เปิดเอกสาร