การใช้งานโปรแกรม Google Earth 4/6 : การใช้งานโปรแกรม Google Earth ร่วมกับ Google SketchUp

ในบทนี้จะได้อธิบายถึง

1. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp

Google SketchUp

2. การสร้างอาคาร 3D อย่างง่าย

Create Building

3. การนำเสนออาคาร 3D บน Google Earth

3D Building

เปิดเอกสาร