การใช้งานโปรแกรม Google Earth 5/6 : การนำข้อมูล GIS (Shape File) ไปเปิดในโปรแกรม Google Earth

ในบทนี้จะได้อธิบายถึงการนำข้อมูล GIS ได้แก่ ข้อมูลแบบ Point, Line, และ Polygon ไปเปิดในโปรแกรม Google Earth ซึ่งก่อนอื่นจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Extension บนโปรแกรม ArcView ก่อน (arcscripts.esri.com) หลังจากนั้นถึงจะแปลงข้อมูล GIS จาก *.shp ไปเป็น *.KML

ArcView Extension Shape2KML Google Earth

เปิดเอกสาร