การใช้งานโปรแกรม Google Earth (1-6/6)

ตอนนี้ก็ได้รวบรวมการใช้งานโปรแกรม Google Earth ทั้งหมด 6 บท มาไว้ด้วยกัน ดาวน์โหลดและนำไปทดลองใช้งานกันดู หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆ ท่านที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมครับ

1. การติดตั้งและแนะนำการใช้งาน

เปิดเอกสาร

2. ภาพรวมและคุณสมบัติเด่น

เปิดเอกสาร

3. การปักหมุดตำแหน่งที่สนใจ

เปิดเอกสาร

4. การใช้งานโปรแกรม Google Earth ร่วมกับ Google SketchUp

เปิดเอกสาร

5. การซ้อนทับข้อมูล GIS

เปิดเอกสาร

6. การซ้อนทับข้อมูลภาพถ่ายและ Web Map Service

เปิดเอกสาร