การใช้งานโปรแกรม QGIS (4-1/8) : การสร้างชั้นข้อมูล Point/Line/Polygon

ในบทนี้จะพูดถึงการสร้างชั้นข้อมูล GIS แบบ Point/Line/Polygon แต่ละแบ่งออกเป็น 3 ตอน เพราะว่ามีเนื้อหาเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างการเครื่องมือในการวาดรูป และวิธีการตั้งค่า Snap ต่างๆ เนื้อหาในบทนี้จะเป็น บทที่ 4 ตอนที่ 1 (1/3) ประกอบไปด้วย

1. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล

Data Dictionary

2. การสร้างชั้นข้อมูล Point

Point

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (3/8) : เครื่องมือการเลือกและแสดงรายละเอียดชั้นข้อมูล

ในบทนี้จะพูดถึงเครื่องมือการเลือกและแสดงรายละเอียดชั้นข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย

1. การแสดงรายละเอียดข้อมูล
2. การเลือกข้อมูล

Selection

3. การเปิดตาราง

Attribute Data

4. เครื่องมือการวัด

Measurement

5. การแสดงข้อมูล
6. การบันทึกหน้าแผนที่
7. การแสดงป้ายกำกับข้อมูล
8. การแสดงฉลากข้อมูล

Label

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (2/8) : การเปิดชั้นข้อมูลและการบันทึกโครงการ

ในบทนี้จะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือนำร่องแผนที่ การเปิดชั้นข้อมูล Vector, Raster, Web Map Service, และการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ต่างๆ

1. ชั้นข้อมูล Vector

Vector

2. ชั้นข้อมูล Raster

Raster

3. Web Map Service

WMS

4. การเปลี่ยนสัญลักษณ์

Symbol

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (1/8) : การติดตั้งโปรแกรม

ในบทนี้จะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ซึ่งถือว่าง่ายที่สุด เนื้อหามีไม่มาก ประกอบไปด้วย

1. การดาวน์โหลดโปรแกรม

Download
2. การติดตั้งโปรแกรม

Install

3. การแก้ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยบน Window 7

QGIS

เปิดเอกสาร

Quantum GIS 1.6

มีโอกาสได้ศึกษาโปรแกรม QGIS เวอร์ชั่น 1.6 ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมฟรีและรหัสเปิดทางด้านภูมิสารสนเทศที่ดีโปรแกรมหนึ่ง การใช้งานง่ายและมี Interface ที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมเสริม (Plugin) ให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมอีกมากมาย อาจเรียกได้ว่า สามารถนำมาใช้งานแทนโปรแกรมแบบ Commercial ได้เลย ในระดับหนึ่ง

QGIS 1.6

มีหลายๆ ท่าน ที่ได้ศึกษาและเขียนคู่มือเกี่ยวกับโปรแกรมนี้และปล่อยให้ดาวน์โหลดบนอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นของ ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วจึงได้เขียนคู่มือการใช้งาน ซึ่งออกแนวเป็นแบบฝึกหัด ที่จะนำเสนอข้อมูลในส่วนที่แตกต่างออกไป มีอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีท่านไหนเขียนก็จะเขียนไว้ จะได้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เช่น การกำหนดค่า Snap ของ Line/Polygon การตั้งค่าให้อ่านภาษาไทยได้บน Window 7 การ Join Attribute จาก MS Excel หรือ MS Access เป็นต้น

ตั้งใจจะเขียนไว้ประมาณ 8 บท ประกอบไปด้วย

1. การติดตั้งโปรแกรม

2. การเปิดชั้นข้อมูลและการบันทึกโครงการ

3. เครื่องมือการเลือกและแสดงรายละเอียดชั้นข้อมูล

4. การสร้างชั้นข้อมูล Point/Line/Polygon

5. การจัดการข้อมูลเชิงบรรยาย

6. การนำเข้าชั้นข้อมูลจากไฟล์ Text

7. การตรึงค่าพิกัดแผนที่

8. การออกแบบและสร้างแผนที่สำหรับการจัดพิมพ์

สุดท้ายก็จะรวมทุกบทไว้ด้วยกันจะได้ดาวน์โหลดไปใช้งานในครั้งเดียว