การใช้งานโปรแกรม QGIS (1 – 8/8)

เมื่อเขียนการใช้งานโปรแกรม QGIS ครบทั้ง 8 บทแล้ว ก็ได้เวลาทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียวจะได้ดาวน์โหลดครั้งเดียวครบทุกบท นอกจากนั้นยังได้เพิ่มข้อมูลตัวอย่างไปให้ทดลองใช้งานกันดู ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ก็กำลังรอเวอร์ชั่นใหม่ ที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร และจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะได้ก็คือ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับทศนิยมในส่วนของ Calculator ที่ต้องการให้มีเลือกปัดเศษ เลือกเฉพาะส่วน หรือเลือกเฉพาะเศษได้ เช่น Ceiling, Mod, Round, หรือ Floor เป็นต้น จะได้นำมาใช้คำนวณพื้นที่ที่เป็นหน่วยของประเทศไทย คือ ไร่ งาน ตารางวา ได้ ดังเช่นโปรแกรม ArcView, ArcMap, หรือ gvSig เป็นต้น

Field Calculator

อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการคือการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ 3D สามารถนำข้อมูลมาซ้อนทับบน DEM หรือแสดงข้อมูลเวกเตอร์ที่เป็นแบบ 3D ได้เลย แต่ก็นั่นแหละ ต้องรอดูและติดตามกันต่อไป

3D

http://linfiniti.com/2010/12/3d-visualisation-and-dem-creation-in-qgis-with-the-grass-plugin/

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (8/8) : การออกแบบและสร้างแผนที่สำหรับการจัดพิมพ์

ในบทนี้จะอธิบายถึงการออกแบบและสร้างแผนที่สำหรับการจัดพิมพ์ หรือว่าเป็นการผลิตแผนที่ เพื่อนำข้อมูลที่เราได้จัดทำไว้ทั้งหมด ออกมานำเสนอให้คนอื่นได้เห็นในรูปแบบของไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสาร ซึ่งสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำมาใช้วางแผนและเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ เนื้อหาจะประกอบไปด้วย การใส่องค์ประกอบแผนที่ทุกอย่างที่มีความสำคัญ พร้อมทั้งการกำหนดรายละเอียดข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะทำให้แผนที่ออกมาสวยงามและมีข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

องค์ประกอบแผนที่ ได้แก่
1. แผนที่หลัก
2. รูปภาพ
3. ข้อความ
4. สัญลักษณ์
5. มาตราส่วน
6. รูปวาด
7. เข็มทิศ
8. ตารางข้อมูล

Map

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (7/8) : การตรึงค่าพิกัดแผนที่

ในบทนี้จะอธิบายถึงการตรึงค่าพิกัดแผนที่ โดยใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศ 1:50,000 ที่ยังไม่มีค่าพิกัด มาใช้เป็นตัวอย่างในการกำหนดค่าพิกัดที่ 4 มุมของภาพ ผ่านโปรแกรมเสริม Georeferencer GDAL ซึ่งขั้นตอนการทำนั้นง่ายมากๆ

GCP

Coordinate Input

Configuration

เปิดเอกสาร