การใช้งาน Plugin ของโปรแกรม QGIS แบบ Off Line

โปรแกรม QGIS จะมี Plugin อยู่ 2 อย่าง คือ
1.1 Plugin ที่ติดตั้งมาแล้วพร้อมกับโปรแกรม
1.2 Plugin ที่ต้องดาวน์โหลดมาใช้งานเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต

ในกรณีที่ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ สามารถใช้งาน Plugin เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตได้ แต่ไม่ต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ก็สามารถทำได้ โดยก๊อปปี้ Plugin เหล่านั้นมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เคยดาวน์โหลดมาใช้งานแล้ว

Paste Plugin

เปิดเอกสาร

การแปลงค่าพิกัดจาก UTM Indian 1975 ไปเป็น WGS84 ใน ArcGIS

การแปลงค่าพิกัด หลายท่านคงทำกันในโปรแกรม ArcView มานาน ลองเปลี่ยนมาใช้ใน ArcGIS กันบ้างครับ

การกำหนดค่าในโปรแกรม

Parameter

หลังแปลง Projection ข้อมูลจะไม่ตรงกัน

Result

เปิดเอกสาร

การแสดง Dangle Node ในชั้นข้อมูล Line บน ArcGIS

ทำไมต้องแสดง Dangle Node เพราะข้อมูลที่สร้างขึ้นมา ไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างที่เป็นข้อมูลผิด เป็นแบบ Overshoot หรือ Undershoot และไม่รู้ว่าที่ไหนที่แก้ไขไปแล้วบ้าง

Not Show

ถ้าแสดงเป็น Dangle Node จะเห็นว่าที่ไหนเป็นปลายเส้น และข้อมูลที่แก้ไขไปแล้วจะไม่แสดงเป็น Dangle Node ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

Node

วิธีการคือ

1. สร้าง File Geodatabase ใน ArcCatalog

2. สร้าง Feature Dataset ใน File Geodatabase ที่สร้างขึ้นมา

3. เลือก Import เพื่อนำเข้าชั้นข้อมูล Line ชื่อว่า Road.shp สำหรับเช็ค Dangle Node

4. สร้าง Topology และ Add Rule แบบ Must Not Have Dangles

5. เปิด Road_GE ใน ArcMap

6. เปิด Toolbar — Topology

7. เลือก Start Editing และแก้ไขเส้นที่มี Dangle Node — เช็ค Topology

เปิดเอกสาร