การออกสำรวจภาคสนาม

มีโอกาสได้ไปออกสำรวจภาคสนามกับเพื่อนที่ทำงาน เพื่อไปเก็บลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ในพื้นที่บริเวณภาคอีสาน วิธีการคือ ขับรถยนต์ให้ทั่วทุกพื้นที่เป้าหมาย โดยอ้างอิงจากข้อมูลภาพฯ ที่มี หรือขับให้ได้พื้นที่มากที่สุดเท่าที่มีเวลา การขับรถผ่านพื้นที่ต่างๆ จะทำให้มองเห็นสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจริงทั้งสองข้างทาง แล้วก็ทำการกำหนดจุดหรือมาร์คตำแหน่ง ที่อ้างอิงตรงกันบนข้อมูลภาพฯ ในเครื่องโน๊ตบุ๊ก วิธีการนี้ทำให้เก็บข้อมูลได้จำนวนมากและเร็ว ข้อมูลที่เก็บได้จำนวนมากเท่าไรก็จะเพิ่มโอกาสในการนำมาใช้จำแนกรายละเอียดข้อมูลบนภาพถ่ายให้มีความถูกต้องได้มากเท่านั้น

Sugar Cane

Cassava
แต่การออกสำรวจภาคสนาม ต้องเตรียมข้อมูล แผนที่ และอุปกรณ์มากมายหลายอย่าง อีกทั้งผู้ที่จะไปสำรวจจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบและมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์กับโปรแกรมต่างๆ ด้วย การทำงานแบ่งออกเป็นทีมหรือว่ากลุ่มๆ ละ 3 – 5 คน ขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

ตัวอย่างอุปกรณ์ประจำกลุ่ม

1. โน๊คบุ๊ก 2 เครื่อง
สำหรับนำทางและมาร์คตำแหน่งบนข้อมูลภาพฯ

2. เครื่อง GPS แบบพกพา 2 เครื่อง
สำหรับเชื่อมต่อกับโน๊คบุ๊กในการแสดงแผนที่เพื่อนำทางและแสดงตำแหน่งที่เราอยู่อ้างอิงกับข้อมูลภาพฯ เพื่อมาร์คตำแหน่ง

3. กล้องถ่ายรูปติด GPS 2 ตัว
สำหรับการถ่ายรูปลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถ จะใช้กล้องหนึ่งตัวก็ได้ แต่การถ่ายรูปจะต้องถ่ายทั้งด้านซ้ายและขวาทำให้เวียนหัว เสี่ยงต่ออุปกรณ์กระแทรกในตัวรถ และทำให้ไม่สับสนในการแสดงรูปว่าเป็นด้านซ้ายหรือขวา

4. หม้อแปลงต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถและปลั๊กพ่วง
สำหรับใช้งานไฟจากรถ เพราะแบตเตอรี่ของโน๊คบุ๊กจะใช้งานได้ 2 – 3 ชั่วโมง ก็หมดแล้ว ซึ่งในการทำงานจริงต้องใช้เวลา 8 – 10 ชั่วโมงบนรถ

5. สารพัดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ทั้งในรูปแบบกระดาษและดิจิตอล เช่น ขอบเขตการปกครอง ถนน ทางน้ำ แผนที่สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นต้น

GPS

Notebook

หน้าที่และความรู้ของผู้สำรวจประจำกลุ่ม

คนที่ 1 ทำหน้าที่ขับรถ

คนที่ 2 ทำหน้าที่นำทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย
ความรู้ทางด้านการอ่านแผนที่ การใช้งาน GPS การใช้โปรแกรม และคอมพิวเตอร์
(เผื่อโน๊คบุ๊คมีปัญหาตอนทำงาน เช่น เครื่องดับ ทำงานช้า เครื่องค้าง)

คนที่ 3 ทำหน้าที่มาร์คตำแหน่งจุดสำรวจบนข้อมูลภาพฯ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มองเห็น
ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะการสำรวจระยะไกล การแปลตีความด้วยสายตา
การใช้งาน GPS การใช้โปรแกรม และคอมพิวเตอร์

คนที่ 4 และ คนที่ 5 ทำหน้าที่ถ่ายรูป ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านซ้ายและขวาของรถ
ความรู้ทางด้านการถ่ายรูป แสงเงา ซัตเตอร์ การถ่ายรูปย้อนแสง (ถ้าเป็นไปได้)
ซึ่งจะทำให้รูปที่ภาพได้มีความคมชัดและสวยงาม

ถ้ามีจำนวนผู้ออกสำรวจในกลุ่มน้อย ซึ่งมีเพียง 3 คน คนที่ 2/3 และ คนที่ 4/5 สามารถทำงานได้เป็นคนๆเดียวได้

Traffy : ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมงานการแถลงข่าวและเสวนา การประยุกต์ใช้ข้อมูลจราจรอย่างสร้างสรรค์ในโลกไอที สำหรับองค์กรและนักพัฒนา โดย NECTEC ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ข้อมูลจราจรต่างๆ จากระบบ Traffy ผ่านทาง Traffy API มาพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ ตามต้องการของบุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่างๆ เช่น ระบบขนส่ง การเดินทาง การท่องเที่ยว รวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในแง่ของการประหยัดพลังงาน

หน้าที่หลักของ Traffy API คือ การเป็นสื่อกลางระหว่างข้อมูลจราจรและนักพัฒนาที่ต้องการนำข้อมูลไปต่อยอด โดยข้อมูลที่นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลไปพัฒนา เช่น
– getCCTV รายชื่อและตำแหน่งของกล้องวงจรปิด
– getCCTVimg แสดงภาพจากกล้องวงจรปิด
– getIncident รายงานข่าวจราจร
– getVMS ข้อมูลป้ายสภาพจราจร
– getTrafficCongestion รายงานสภาพจราจรของถนน
ฯลฯ

หากไม่สนใจในการนำ Traffy API ไปพัฒนา ก็สามารถใช้งาน Traffy ได้ตามปกติ ซึ่งทาง NECTEC
ได้เปิดช่องทางการเข้าถึงระบบนี้ใน 5 รูปแบบ ได้แก่

1. Traffy Web

Web

2. Traffy on Mobile and Applications
– Traffy on Smart Phone (http://www.traffy.in.th)
– Traffy on Wap (http://www.traffy.in.th)
– Traffy iPhone Application (http://itunes.apple.com/se/app/traffy/id399332179?mt=8)

CCTV

 

VMS

3. Traffy on Social Networks
Traffy on Twitter

Twitter

Traffy Facebook Page

facebook

4. Traffy Social Eyes

Social Eye

5. Traffy Information Portal

Info

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ครับ มีข้อมูลทุกอย่าง เป็นประโยชน์จริง ส่วนตัวแล้วได้ใช้ระบบ Traffy ผ่านทาง Smart Phone เพราะสะดวกและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 3G เพียงแค่ Edge ก็สามารถติดตามการจราจรได้แล้วครับ ไว้ช่วยวางแผนการเดินทางก่อนจะไปที่นั่นที่นี่ ช่วยได้เยอะครับ ใครถนัดของเข้าถึงแบบไหนก็ทดลองใช้งานกันดูได้ครับ