ฟังก์ชั่นการใช้งานใน ArcView

โปรแกรม ArcView ยังคงเป็นโปรแกรมยอดนิยมที่มีการนำไปใช้งานกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะปีไหนๆ รุ่นไหนๆ คงคล้ายกับ Window XP ที่จะนานแค่ไหนก็ยังมีผู้ใช้งานและเป็นอะไรที่ง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ทำงานทางด้าน GIS ในเบื้องต้น แม้ว่าปัจจุบัน ArcView จะพัฒนาไปเป็น ArcMap ในชุดของ ArcGIS ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 2010 แล้ว แต่การใช้งานในเวอร์ชั่นนี้ก็มีความซับซ้อนและมีรูปแบบของการใช้งานที่แตกต่างออกไปอย่างมาก ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียนรู้การใช้งาน เหมือนเปลี่ยนจาก XP ไปเป็น 7

สำหรับผู้ที่ใช้งาน ArcView ที่ไม่ได้ทำงานทางด้านการวิเคราะห์เชิงลึก แต่ใช้งานสำหรับการนำเข้าและแก้ไขข้อมูล วันนี้ก็มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่น่าจะเป็นประโยชน์มาแนะนำ มากกว่าการใช้งานแค่ Rec, Rec+1, หรือ [shape].returnarea ซึ่งจะเป็นฟังก์ัชั่นเพิ่มเติม ได้แก่ การคำนวณค่าพิกัด xy การหาพิกัดกลางพื้นที่รูปปิด การคำนวณความยาวเส้น และการคำนวณค่า max/min ของกรอบพื้นที่รูปปิด

Function

http://www.disk-world.net/AVDOCS/Functions.htm

Geotagging on Android

เมื่อตอนไปออกสำรวจภาคสนาม ที่ผ่านมา ต้องเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างที่ใช้ในการระบุตำแหน่งและภาพถ่ายลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ กล้องถ่ายรูปที่ติดเครื่อง GPS (ราคาก็ไม่ใช่น้อย) ซึ่งจะทำให้ได้ภาพและตำแหน่งพร้อมกัน ฟังดูเหมือนจะทำได้ง่าย แต่ในการใช้งานจริงในสนามและการดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้้งานต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำเร็จรูปที่พร้อมใช้ ไม่ได้ง่ายเลย ต้องผ่านขั้นตอนและโปรแกรมหลายตัว นอกจากนั้นตำแหน่งที่ได้รับจาก GPS พร้อมการถ่ายภาพก็ไม่ได้ติดมาทุกครั้ง บางทีก็สายต่อหลุด หลวม เครื่องเสีย ลืมเปิด รับสัญญาณไม่ได้ หรือรอรับสัญญาณนาน ทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ตำแหน่ง ณ ขณะนั้น  และหลังจากที่ได้ข้อมูลภาพและตำแหน่งมาแล้ว (แยกไฟล์กัน) จะต้องนำข้อมูลมารวมกันโดยอาศัยเวลาที่ตรงกัน ที่ได้มีการกำหนดไว้แต่แรกแล้ว ข้อมูลสุดท้ายที่ได้จะเป็น Shapefile ของตำแหน่งที่ถ่ายรูปพร้อมไฟล์ลิงค์รูปใน Attribute

ที่กล่าวมาทั้งหมด อยากจะแนะ GeoCam Free ซึ่งเป็น Apps ใน Market ฝั่ง Android ที่เป็นประเภท Geotagging ไว้เสนอเป็นทางเลือก หากมีีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ออกสำรวจไม่มาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่ทำตัวจบ ซึ่งความถูกต้องก็ไม่ได้ขี้เหร่มาก 10 – 15 เมตร (ขึ้นอยู่กับ GPS ในยี่ห้อของ Smart Phone ด้วยครับ)  ผลลัพธ์ก็ได้รูปภาพที่มีค่าตำแหน่งหรือพิกัดเช่นเดียวกัน App นี้ใช้งานง่าย มีการแสดงทิศทาง พิกัด ค่า pitch ค่า roll บนภาพเลย และสามารถส่งออกข้อมูลไปเป็นไฟล์ KMZ เพื่อนำไปเปิดบน Google Earth ได้ด้วย  ที่ชอบที่สุดคือ ข้อมูลตำแหน่งและรูปภาพ รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน

หน้าจอบันทึกภาพ

Photo 1

Photo 2

เลือกแสดง/ไม่แสดง ข้อมูลกราฟิก

Detail

แสดงข้อมูลบน Google Map

Map

บันทึกไฟล์ KMZ เพื่อนำไปเปิดกับ Google Earth

Export

Google Earth 1

Google Earth 2

ข้อสังเกตสำหรับการตัดข้อมูล Raster ด้วย Vector

ข้อมูล Raster จะมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมจตุรัสเรียงต่อๆกันหรือที่เรียกว่า Pixel ในแต่ละ Pixel จะมีค่าตัวเลขประจำกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น Digital Number หรือ Pixel Value ซึ่งจะเป็นการบอกถึงค่าสีที่ประจำอยู่ภายใน

ค่า Pixel Value ในข้อมูล Raster แบบขาว-ดำ

B/W Pixel

ค่า Pixel Value ในข้อมูล Raster แบบสี (RGB)

RGB Pixel

ในการตัดข้อมูล Raster ด้วย Vector นั้นค่า Pixel Value ของข้อมูลใหม่ที่ได้ออกมาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือตำแหน่งของ Pixel ที่จะต้องถูกเลื่อนให้ตรงกับตำแหน่งของแนวขอบ Vector ที่ใช้ตัด ซึ่งจะมีการเลื่อนไม่เกินครึ่งหนึ่งของขนาด Pixel

ข้อมูล Raster และแนวขอบ Vector ที่จะใช้ตัด

Vector Clip

ตำแหน่ง Pixel ของข้อมูล Raster (ก่อนตัด) และแนวขอบ Vector ที่จะใช้ตัด

Zoom Vector Clip

ตำแหน่ง Pixel ของข้อมูล Raster (หลังตัด) และแนวขอบ Vector ที่จะใช้ตัด

Result

ข้อมูล Raster ที่นำมาใช้เป็นตัวอย่างนี้ เป็นของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ที่มีขนาดรายละเอียดภาพ (Resolution) 50 เซนติเมตร ซึ่งก็คือมีขนาด Pixel ใน 1 Pixel กว้าง 50 x 50 เซนติเมตร ดังภาพจะเห็นว่าตำแหน่งใหม่เลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมไป 18 เซนติเมตร เพราะขนาด Pixel ไม่สามารถตัดแบ่งได้ ถ้าไม่ต้องการให้ตำแหน่งข้อมูลเลื่อนออกต้องทำการกำหนดแนวขอบ Vector ให้ตรงกับขนาดของ Pixel ซึ่งในทางปฏิบัติ ทำได้ยากถ้าข้อมูล Vector มีความซับซ้อนมาก