การแก้ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยจาก ArcMap บน Google Earth

การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นไปแสดงบน Google Earth ไม่ใช่เรื่องยาก มีหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะ Export ไฟล์นามสกุลต่างๆ ไปเป็น KML หรือ KMZ โดยส่วนตัวแล้วใช้อยู่ 2 โปรแกรม คือ QGIS และ ArcMap ซึ่งโปรแกรม QGIS นั้นสามารถแปลง Shape File ไปเป็น KML ได้ทันทีและไม่มีปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาไทย เพียงแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอในส่วนของตาราง จะไม่สวยงามเหมือนกับการแปลง Shape File ไปเป็น KMZ บน ArcMap แต่การมีรูปแบบตารางที่สวยงามก็ทำให้ไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ถูกต้อง ซึ่งแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อๆ กัน

Error Font
บังเอิญมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ESRI มาดูเครื่องให้ที่ทำงาน เลยสอบถามและได้วิธีการแก้ไขมาดังนี้

1. ทำการแปลง Shape File ไปเป็น KMZ แบบปกติ โดยฟังก์ชั่น Layer to KML (แต่โปรแกรมบันทึกเป็น KMZ แล้วทำไม ไม่เขียนว่า Layer to KMZ)

2. ไฟล์ KMZ ที่ได้นำมาแตกไฟล์เป็น KML โดยโปรแกรม 7-Zip (ลองใช้โปรแกรม WinZip, WinRar, หรือเปลี่ยนนามสกุลแล้วไม่ได้)

KMZ to KML

3. เปิดไฟล์ KML ด้วยโปรแกรมอ่าน Text ทั่วไป ในที่นี้ใช้ Edit Plus

4. เปลี่ยนชื่อฟอนต์ Arial, Verdana ทั้งหมดในไฟล์ด้วยชื่อฟอนต์ที่อ่านภาษาไทยได้ ในที่นี้เลือกใช้ AngsanaUPC, Tahoma

Replace Font

5. Save ทับไฟล์เดิมและนำไปเปิดบน Google Earth ก็จะแสดงฟอนต์ภาษาไทยได้ปกติ

Thai Font