การสร้าง polygon จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

ปกติการสร้าง Polygon ให้ได้ขอบเขตตามเนื้อภาพของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จะใช้วิธีการเปิดข้อมูลภาพฯ ขึ้นมาและทำการ Digitize ข้อมูล ซึ่งก็ไม่ได้ยากและง่ายมากนักที่จะได้ข้อมูล Polygon ที่ตรงตามเนื้อภาพจริงๆ เพราะต้องขึ้นอยู่กับระดับการ Zoom ภาพในขณะที่จะวาด หาก Zoom น้อยไปขอบเขตภาพที่ได้ก็จะหยาบ หาก Zoom มากไปก็จะทำให้เสียเวลามาก การสร้างขอบเขตตามเนื้อภาพในที่นี้ ผมหมายถึงเนื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจริงๆ ที่ไม่ใช่กรอบภาพที่เป็นเนื้อภาพรวมกับพื้นที่สีดำ นอกจากนั้นยังเป็นเนื้อภาพที่ไม่ใช่เนื้อภาพปกติของข้อมูลภาพถ่ายฯ ที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบเอียงๆ แต่เป็นเนื้อภาพแบบรูปหลายเหลี่ยม

Satellite Imagery

ในที่นี้ผมจะใช้คำสั่ง Set Null และ Raster to Polygon ใน ArcGIS ซึ่งจะช่วยทำให้ประหยัดเวลาของการ Digitize ได้ วิธีการมีดังนี้

1. เปิดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่ต้องการสร้างขอบเขต Polygon

2. ใช้ ArcToolBox ที่ชื่อ Set Null และใส่ค่าตัวแปรต่างๆ

Set Null

3. ผลลัพธ์ของเนื้อภาพที่ได้เป็น Raster

Raster File

4. ใช้ ArcToolBox ที่ชื่อ Raster to Polygon และใส่ค่าตัวแปรต่างๆ

Raster to Polygon

5. ผลลัพธ์ของเนื้อภาพที่เป็น Polygon

Polygon

ข้อสังเกต คือ ข้อมูลภาพฯ ที่นำเข้าจะต้องมีค่า Pixel ภายในเนื้อภาพไม่เท่ากับค่า Pixel ของสีดำที่เป็นขอบ ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างข้อมูลให้ตามค่าที่เรากำหนด ซึ่งจะต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อลดความผิดพลาดของผลลัพธ์ Polygon ต่อไป