การสร้าง Style ไว้ใช้งานเองใน ArcMap 2010

แม้ว่าในโปรแกรม ArcMap จะมีรูปแบบของ Style ที่มากมายและหลากหลาย ไว้ให้ได้ใช้งานกันอยู่แล้ว แต่บางที Style บางอย่างก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ เพียงเพราะอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างไปนิดหน่อย เช่น รูปแบบใช่แล้วแต่ขาดเส้นกั้นกลางสีแดง สามเหลี่ยมจตุรัสแต่ขาดจุดด้านในสีแดง มีรูปแบบที่ต้องการแต่อยู่ในหลายหมวดหมู่ต้องเสียเวลาในการค้นหาและเลือกใช้งาน วันนี้ก็เลยมานำเสนอวิธีการสร้าง Style ในหมวดหมู่และเป็นรูปแบบตัวเอง ที่มีการใช้งานอยู่บ่อยๆ

ขั้นตอนมีดังนี้

1.เปิดโปรแกรม ArcMap — Customize — Style Manager…

2. Style… — Create New Style…

Create New Style

3. เลือกที่อยู่และตั้งชื่อ Style ในที่นี้เลือกเก็บที่ D: ชื่อ myStyle.style (D:\myStyle.style) — Save
สามารถก๊อปปี้ไปใช้งานได้ตามต้องการ

myStyle.style

4. จะปรากฏที่อยู่และชื่อ Style ที่เราได้สร้างไว้ — กด OK

myStyle

5. ในโฟลเดอร์ myStyle ยังไม่มีการสร้าง Style ใดๆ ทำให้โฟลเดอร์จะเป็นสีขาว (ถ้ามี Style เก็บไว้แล้วจะเป็นสีเหลือง)

6. เราสามารถเลือก Style ต่างๆ จาก ESRI ทำการก๊อปปี้และนำมาวางไว้ใน myStyle ของเราได้ในโฟลเดอร์ที่เหมือนกัน

Copy

Paste

7. การสร้าง Style ของตัวเอง เราจะต้องเลือกกลุ่มโฟลเดอร์ก่อนว่า เราต้องการจะสร้าง Style แบบไหน เช่น Fill Symbols, Line Symbols, Marker Symbols เป็นต้น ในที่นี้จะยกตัวอย่างการสร้าง Marker Symbols ซึ่งเป็น Style ของจุด

8. คลิกเลือกโฟลเดอร์ Marker Symbols หน้าต่างด้านขวามือ คลิกขวา New — Marker Symbol…

9. จะปรากฏหน้าต่าง Symbol Property Editor ขึ้นมา

Symbol Property Editor

10. สร้าง Style ชื่อ บ้านเพื่อน

10.1 กดปุ่ม + (Add Layer) 1 ครั้ง จะได้ชั้นข้อมูล 2 ชั้น
10.2 Active ที่ชั้นข้อมูลบน
10.3 กำหนด สีฟ้า — ขนาด 15
10.4 Active ที่ชั้นข้อมูลล่าง
10.5 เปลี่ยน Simple Marker Symbol ไปเป็น Character Marker Symbol
10.6 เลือก รูปวงกลมมีกากบาทอยู่ด้านใน หรือ พิมพ์ Unicode เท่ากับ 63 — กำหนด Size 12 — สีแดง
10.7 กดปุ่มลูกศรขึ้น (Move Layer Up) เพิ่อให้ชั้นข้อมูลล่างขึ้นไปอยู่ชั้นข้อมูลบนแทน

Configuration

10.8 กดปุ่ม OK — และตั้งชื่อว่า “บ้านเพื่อน”

myStyle

10.9 สร้าง Style ใหม่ๆ ได้ตามต้องการ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง Style Manager สำหรับการสร้าง Style

11. การใช้งานที่ Layers Properties

Layer Properties