การประเมินจำนวนแผ่นกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์แผนที่ในมาตราส่วนต่างๆ

มีคนมาถามว่าต้องการพิมพ์แผนที่ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ตามแนวเส้นถนนสายหลักจาก จ.สระบุรี ไปยัง จ.นครราชสีมา ในมาตราส่วน 1:10,000 จะต้องใช้กระดาษขนาด A0 จำนวนกี่แผ่น จริงๆ แล้วคงมีวิธีการคำนวณหลายสูตรที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ แต่ผมก็เลือกใช้วิธีที่ถนัดซึ่งคิดว่าง่าย โดยใช้ Layout View และ Create Fishnet ใน ArcMap ช่วยตอบคำถามนี้

Data

วิธีการก็คือ

1. เปิดโปรแกรม ArcMap

2. กำหนดขนาดกระดาษเป็น A0 แบบแนวนอน ที่ File — Page and Print Setup…

Page and Print Setup

3. ไปที่ Layout View และขยายกรอบแผนที่ให้เกือบเต็มพื้นที่กระดาษ สำหรับพิมพ์ทั้งหมด โดยกะประมาณให้เหลือระยะจากขอบซ้าย บน และขวา สำหรับใส่ตัวเลขของระบบพิกัด และเหลือระยะจากขอบล่าง สำหรับใส่คำอธิบายแผนที่

Calculate

4. พิมพ์มาตราส่วน 1:10,000 และวัดระยะทางในกรอบแผนที่ กว้าง x ยาว ประมาณ 11,000 x 7,000 เมตร เพื่อที่จะนำค่าตัวเลขนี้ไปใช้สร้างกรอบแผนที่ในคำสั่ง Create Fishnet ซึ่งจะได้จำนวนแผ่นกระดาษตามต้องการ

5. ไปที่ Search หรือ ArcToolbox Window เลือกคำสั่ง Create Fishnet และกำหนดค่าต่างๆ

Create Fishnet

6. ผลลัพธ์ที่ได้

Result Fishnet

7. ใช้ Select By Location ก็จะได้จำนวนแผ่นกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์แผนที่ขนาด A0 มาตราส่วน 1:10,000 ตามแนวเส้นถนนสายหลักจาก จ.สระบุรี ไปยัง จ.นครราชสีมา ประมาณ 17 แผ่น

Result

การส่งออกข้อมูลเส้นทาง (Route) จาก Google Earth

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้เจอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือ ต้องการเส้นทางของถนนสายหลักจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร ไปยัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในรูปแบบ Shapefile เพื่อที่จะนำไปใช้สร้าง Buffer และคำนวณพื้นที่ ซึ่งข้อมูลถนน Shapefile ที่มีอยู่ก็ไม่สมบูรณ์ เส้นถนนขาดๆ เกินๆ ไม่ประติดประต่อกัน จะไป Query จากข้อมูล Attribute ก็ไปกันใหญ่ เนื่องจากข้อมูลมีไม่ครบและหายไปเยอะ ถ้าจะให้มาเลือกเส้นทางเองทีละเส้นก็คงจะไปไม่รอด ก็ได้ Google Earth นี่แหละช่วยทำให้ชีวิตการทำงานทางด้าน GIS ง่ายขึ้นเยอะ ซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยาก ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Google Earth และกดปุ่ม “รับเส้นทาง”

2. พิมพ์สถานที่เริ่มต้นและปลายทาง และกดปุ่ม “ขอเส้นทาง”

Target
3. กดปุ่ม “คัดลอก” เพื่อส่งข้อมูลเส้นทางไปยัง “สถานที่ของฉัน”

4. คลิกขวาที่ข้อมูลเส้นทาง

5. เลือก “บันทึกสถานที่เป็น…” และเลือกที่บันทึกไฟล์ในนามสกุล KMZ

Save As...

6. เปิดโปรแกรม ArcMap และเลือกกลุ่มเครื่องมือ “Search window”

7. พิมพ์ข้อความ “KML to Layer” และกดปุ่มค้นหา

8. เลือกคำสั่ง “KML to Layer”

9. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้จากข้อที่ 5 และเลือกที่บันทึกไฟล์ใหม่

KML to Layer

 

Route

10. คลิกขวาที่ชั้นข้อมูล ที่ต้องการส่งออกเป็น Shapefile

11. เลือกที่บันทึกไฟล์ใหม่เป็น Shapefile

Export to Shapefile