ดาวเทียมจิ๋ว CubeSat และ จอสัมผัส GeoTouch

CubeSat เป็นดาวเทียมขนาดเล็กมาก ที่มีการผลักดันให้เป็นมาตรฐานในการสร้างและสำรวจโลกในระยะสั้น ได้แก่ สภาพอากาศ พื้นผิวโลก ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเซนเซอร์ต่างๆ ที่มีการติดตั้งเข้าไป ลักษณะของดาวเทียมมีรูปร่างเหมือนลูกเต๋าตามชื่อ ซึ่งมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 10 x 10 x 10 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ดาวเทียมถูกออกแบบมาให้สร้างได้ง่ายเหมือนของเล่นพวกชุด kit, Lego, หรือ การสร้างหุ่นยนต์ ต่างๆ ที่ใครก็ได้สามารถที่จะมีดาวเทียมเป็นของตัวเองได้ในต้นทุนประมาณ 50,000 เหรียญ โดยชิ้นส่วน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และจรวดที่ปล่อยดาวเทียมสามารถหาซื้อได้ตามอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม http://DIYSpaceExploration.com

GeoTouch เป็นระบบการใช้งานแผนที่แบบ Multi-Touch ร่วมกับ Gestures บนจอทีวีขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็น GIS Application อย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้ ระบบนี้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วโดย Nanyang Technological University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยดังลำดับ 2 ของประเทศสิงคโปร์ และเป็นโครงการภายใต้ Earth Observatory of Singapore สำหรับซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ .NET, WPF, Microsoft Surface 2 API, และ ArcGIS Server Web API