การสร้างและลบ Donut Holes ใน ArcGIS

การ Digitize ข้อมูลเวคเตอร์ บางครั้งก็สร้างความหงุดหงิดใจให้กับผู้ทำงาน ยกตัวอย่างการสร้างและลบช่องว่างใน Polygon บางทีก็เหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง วันนี้เลยมานำเสนอวิธีการที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ คน

ช่องว่างใน Polygon หรือที่เรียกว่า Donut Holes

Donut Holes

การสร้าง Donut

1. ปิดชั้นข้อมูลอื่นๆ ก่อน และ Start Editing

2. Select Polygon ที่ต้องการจะสร้าง Donut

Select Polygon

3. วาด Polygon ใหม่ (Donut ที่จะได้)

New Donut

4. เลือก Editor –> Clip –> Discard..

Clip

5. กดปุ่ม Delete ก็จะได้ Donut Holes ตามต้องการ

Donut Holes

6. Save และ Stop Editing

 

การลบ Donut

1. Start Editing และเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการก่อน

2. Select Polygon ที่ต้องการจะลบ Donut

3. เลือก Edit Vertices

Edit Vertices

4. เลือก Donut Holes ที่ต้องการจะลบ –> คลิกขวา Part –> Delete

Delete

5. Donut Holes ก็จะหายไป

Finish

6. Save และ Stop Editing