การแสดงรายละเอียดข้อมูล ด้วย HTML Popup

ปกติเคยใช้แต่ identify และ hyperlink วันนี้เลยมาแนะนำ Html Popup ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูล

1. ตัวอย่างการใช้งาน

Sample

2. การแสดงรูปภาพ

picture format

3. การกำหนดหัวข้อของ Popup

Select Field

4. เลือกฟิลด์ที่จะแสดง
การแสดงชื่อหัวข้อฟิลด์ สามารถตั้งชื่อให้เป็นภาษาไทยได้ที่ Alias

Show Field

5. เลือกแสดงแบบ Html Popup

Html Popup