ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Ecognition ในการจำแนกพื้นที่แหล่งน้ำ

Ecognition เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการจำแนกรายละเอียดข้อมูลเชิงวัตถุ (Object Based Classification) ซึ่งที่เห็นการใช้งานส่วนมากเป็นการสร้าง Segmentation ข้อมูลภาพถ่าย แล้วนำมา Classify โดยใช้การเลือก Training Area หรือ Isodata บางครั้งอาจจะมีการใช้แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) เข้าไปร่วมในการจำแนกด้วย

Function

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากที่จะทำให้การจำแนกรายละเอียดข้อมูลเชิงวัตถุมีความน่าเชื่อถือและให้ผลการจำแนกที่ดีจากโปรแกรมนี้ คงเป็นการพัฒนา Rule Sets หรือว่าเงื่อนไขของการจำแนกที่หลากหลาย ที่สามารถนำมาใช้ร่วมจำแนกในวัตถุที่สนใจแต่ละอย่าง การกำหนดค่า Threshold การกำหนดทิศทางของวัถตุ ฯลฯ ใน Youtube มีตัวอย่างที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมนี้มากมาย จึงได้ยกมา 1 ตัวอย่างที่สอนการใช้ Rule Sets เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่แหล่งน้ำ พอทำให้เห็น Idea เพื่อนำไปใช้ต่อยอดได้ครับ

arc2google

เวลาทำงานกับชั้นข้อมูลเวคเตอร์หรือชั้นข้อมูล GIS ใน ArcGIS บางทีก็ไม่มีข้อมูลใน Attribute ที่จะบอกว่า อันนี้คืออะไร อันนั้นคืออะไร จำเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งโปรแกรมเสริมอันหนึ่งของ ArcGIS 10.1/10/9x ที่สามารถ Synchronize แผนที่กับ Google Maps, Google Earth, Bing Maps, และ Yahoo Maps สามารถ ช่วยทำให้ได้ข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งการใช้งานก็ง่ายและสะดวกดี

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง arc2google

เครดิตจากเว็บไซต์นี้ครับ http://www.husseinnasser.com/2011/09/arc2google-for-arcgis-101-compatible.html

ดูชื่อแหล่งน้ำ

Water

ดูชื่อแหล่งน้ำ ถนน และสถานที่สำคัญ

Water and Road

ถ้ากำลังแปลข้อมูลภาพถ่ายฯ ก็อาจจะใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจได้ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

Maps Compare

การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วยโปรแกรม Universal Maps Downloader

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Universal Maps Downloader ซึ่งเป็นแบบ Trial จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ทุกค่าย แต่จะจำกัดระดับการดาวน์โหลดที่การ Zoom Level 12 (Resolution ประมาณ 30 เมตร) ถ้าต้องการดาวน์โหลดที่การ Zoom Level สูงกว่านั้น เช่น Level 18 (Resolution ประมาณ 0.5 เมตร) Level 20 (สูงสุด) (Resolution ประมาณ 0.1 เมตร) ต้องซื้อในราคา $60 ตัวโปรแกรมจะมีการอัพเดตเวอร์ชั่นอยู่ตลอดเวลา ณ ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 7.303 ปล่อยออกมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

*** ข้อจำกัดการใช้งานอื่นๆ อ่านที่ FAQ

2. การใช้งานง่ายมาก

UMD

2.1 กำหนดชื่องานดาวน์โหลด

2.2 เลือกค่ายและข้อมูลที่จะดาวน์โหลด

Data

2.3 เลือกระดับการดาวน์โหลด

2.4 พิมพ์ค่าพิกัดของพื้นที่ที่ต้องการดาวน์โหลด

2.5 เลือกที่จัดเก็บภาพที่ดาวน์โหลด

3. หลังจากดาวน์โหลดภาพ (ที่เป็นชิ้นๆ) ได้แล้ว จะต้องทำการต่อภาพ (ใช้เป็นชิ้นเดียว) โดยใช้คำสั่ง Map Combiner

Map Combiner

4. นำข้อมูลภาพ (*.bmp) ไปใช้งานได้

Result

การแสดงผล 3D ในโปรแกรม QGIS 2.2

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.2

2. ดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอิน Qgis2threejs

Qgis2threejs

3. เตรียมและเปิดชั้นข้อมูลที่ต้องการแสดงผล 3D ที่สำคัญคือจะต้องมีข้อมูล DEM ในที่นี้ใช้ 4 ชั้นข้อมูล ได้แก่

3.1 ขอบเขตตำบลดอนศิลา

3.2 ขอบเขตตำบล

3.3 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

3.4 DEM

Data

4. เปิด Qgis2threejs และเลือกชื่อชั้นข้อมูล DEM พร้อมกำหนด Resolution ข้อมูล

Configuration

5. ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงบน Browser ซึ่งสามารถ Control ได้ทุกอย่าง โดยใช้ Mouse เป็นการแสดงผลได้ง่ายและรวดเร็วดี

Result