การสร้าง Multiple Sync Data Frame

ปกติเวลาทำ Layout แผนที่ใน ArcGIS เราจะนิยมสร้างเพียง 1 Data Frame เพื่อการนำเสนอแผนที่ 1 เรื่อง แต่ถ้าเราต้องการนำเสนอแผนที่ 2 เรื่องในแผ่นเดียวกัน และต้องการให้การเลื่อนหรือซูมแผนที่มีความสอดคล้องกัน ก็สามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น Data Frame ด้านบน เป็นข้อมูลภาพถ่ายฯ ปี 2550 และ Data Frame ด้านล่าง เป็นข้อมูลภาพถ่ายฯ ปี 2555 เป็นต้น วิธีการทำมีดังนี้

1. เปิด Layout ขึ้นมา จะมี 1 Data Frame มาให้ อัตโนมัติ

One Data Frame

2. ก๊อปปี้ Data Frame และ วาง พร้อมเปลี่ยนชื่อ Data Frame ให้ชื่อมีความแตกต่างกัน

Copy and Paste Data Frame

3. เลือกทั้ง 2 Data Frame และไปที่ View –> Data Frame Properties…

Data Frame Properties

4. กำหนดค่า Extent ตามรูป

Extent

5. เสร็จแล้ว ลองเลื่อนหรือซูมข้อมูลภาพถ่ายฯ ที่ Data Frame ด้านบน จะทำให้ Data Frame ด้านล่าง เปลี่ยนแปลงตาม

Result

*** สามารถทำ Sync ได้หลายๆ Data Frame ตามข้อ 1 – 4

Credit จาก Web Site นี้