วิธีการทำ Change Detection บน ArcGIS และ eCognition

ไปเห็นวิธีการทำ Change Detection บนเว็บไซต์ https://www.e-education.psu.edu/geog883/node/609 ทำการจำแนกพื้นที่เกิดไฟป่า โดยใช้โปรแกรม ArcGIS (pixel-based) และ eCognition (object-based) น่าสนใจมาก เลยนำมาฝากครับ

ArcGIS

eCognition

แนะนำบล็อค GIS Geography

ช่วยค้นหาข้อมูลให้เพื่อนๆ บังเอิญไปเจอเว็บนี้เข้า GIS Geography ซึ่งเป็นเว็บที่รวบรวมความรู้ในเชิงเทคนิคและภาพรวมของ GI ได้ดีมากเลย คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานทางด้าน GI เลยนำมาฝากครับ

GIS Geography