3D Warehouse to ArcScene

การทำข้อมูล 3D เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ ไม่เพียงเฉพาะข้อมูลที่เป็นของสภาพภูมิประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการสร้างรูปทรงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อที่จะนำไปซ้อนทับบนสภาพภูมิประเทศอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่แสดงออกมามีความน่าสนใจมากขึ้น ผมเข้าไปดูใน Google Earth ก็เห็นสิ่งก่อสร้างมากมาย ทั้งในและต่างประเทศที่มีคนสร้างขึ้นและอัพโหลดขึ้นไปไว้ที่ 3D Warehouse ของ Google (ซึ่งอีกหน่อยน่าจะกลายเป็นของ Trimble ซะแล้วครับ) ของประเทศไทยก็มีเยอะครับ หลายสถานที่

3D Building

ซึ่งรูปทรงเหล่านี้ เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาได้ที่ 3D Warehouse จะโหลดเป็นไฟล์ Sketchup, Google Earth, หรือ Collada ก็ได้

3D Warehouse

การเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ก็มีหลายโปรแกรมที่สามารถทำได้ครับ หลักๆ ก็ตรงตัวตามไฟล์เลย คือ Sketchup หรือ Google Earth แต่ผมก็คิดอีกแบบหนึ่งว่า ถ้าไม่ได้นำไปใช้อะไรที่พิเศษเพียงแค่ดูเฉยๆ สวยงามก็ไม่ต้องทำอะไร ดูใน Google Earth ก็ดีที่สุดแล้ว

แต่ก็มีที่บางทีต้องการนำไปใช้เปิดกับโปรแกรม ArcScene ก็ให้โหลดไฟล์ที่เป็น Collada มาใช้งาน ส่วนวิธีการทำก็ตาม YouTube นี่เลยครับ

ในวิดีโอนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าชนิดข้อมูลของตระกูล Arc ที่เรารู้จักกันดี คือ Point, Line, และ Polygon นั้น ยังมีตัว multipatch ที่เก็บรูปทรงทางด้าน 3D ได้ด้วย เคยรู้มาว่าเป็นแบบนี้ พึ่งจะมาได้ใช้งานจริงๆ ก็ตอนดูวิดีโอนี่แหละครับ

การใช้งานโปรแกรม Google Earth 4/6 : การใช้งานโปรแกรม Google Earth ร่วมกับ Google SketchUp

ในบทนี้จะได้อธิบายถึง

1. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp

Google SketchUp

2. การสร้างอาคาร 3D อย่างง่าย

Create Building

3. การนำเสนออาคาร 3D บน Google Earth

3D Building

เปิดเอกสาร