การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วยโปรแกรม Universal Maps Downloader

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Universal Maps Downloader ซึ่งเป็นแบบ Trial จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ทุกค่าย แต่จะจำกัดระดับการดาวน์โหลดที่การ Zoom Level 12 (Resolution ประมาณ 30 เมตร) ถ้าต้องการดาวน์โหลดที่การ Zoom Level สูงกว่านั้น เช่น Level 18 (Resolution ประมาณ 0.5 เมตร) Level 20 (สูงสุด) (Resolution ประมาณ 0.1 เมตร) ต้องซื้อในราคา $60 ตัวโปรแกรมจะมีการอัพเดตเวอร์ชั่นอยู่ตลอดเวลา ณ ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 7.303 ปล่อยออกมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

*** ข้อจำกัดการใช้งานอื่นๆ อ่านที่ FAQ

2. การใช้งานง่ายมาก

UMD

2.1 กำหนดชื่องานดาวน์โหลด

2.2 เลือกค่ายและข้อมูลที่จะดาวน์โหลด

Data

2.3 เลือกระดับการดาวน์โหลด

2.4 พิมพ์ค่าพิกัดของพื้นที่ที่ต้องการดาวน์โหลด

2.5 เลือกที่จัดเก็บภาพที่ดาวน์โหลด

3. หลังจากดาวน์โหลดภาพ (ที่เป็นชิ้นๆ) ได้แล้ว จะต้องทำการต่อภาพ (ใช้เป็นชิ้นเดียว) โดยใช้คำสั่ง Map Combiner

Map Combiner

4. นำข้อมูลภาพ (*.bmp) ไปใช้งานได้

Result

การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน MS Excel

1. ข้อมูลของวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ใน MS Excel

Text
2. กำหนดคอลัมน์ใหม่ให้เป็นแบบ Date Time พร้อมเลือกรูปแบบของวัน เดือน ปี ตามต้องการ

Date

3. คำนวณค่า Text จากข้อที่ 1 โดยใช้ฟังก์ชั่นแยกข้อความ เพื่อไปใส่ในคอลัมน์ที่เป็น Date Time จากข้อที่ 2

Function

4. ได้ผลลัพธ์เป็น Date Time ตามต้องการ

Date Time

การแสดงข้อมูลตารางในหลายมิติด้วย Pivot Table

ตารางข้อมูลมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันดีจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ แถว (Row) และ คอลัมน์ (Column) หากมองในเรื่องการนำเสนอข้อมูลก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน จนยากที่จะทำความเข้าใจ แบบว่าเห็นตารางแล้วเข้าใจทันที่ว่าคืออะไร เช่น ตารางข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะประกอบไปด้วย 6 คอลัมน์ มีจำนวน 1,086 แถว

Excel

เราจะเห็นว่าใน แถวที่ 3 ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่นาข้าว ประมาณ 82 ไร่

และในแถวที่ 11 ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่ปลูกไม้สัก ประมาณ 18 ไร่

แต่จริงๆ แล้ว มีข้อมูลในหลายแถวในคอลัมน์ที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เช่น

แถวที่ 2, 11, … ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่ปลูกอ้อย ประมาณ ? ไร่

แถวที่ 4, 7, 8, 10, … ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่ปลูกไม้ผลผสม ประมาณ ? ไร่

ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะดูว่าในแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีกี่ประเภท รวมเป็นพื้นที่เท่าไร และอยู่ในขอบเขตตำบล อำเภอ และจังหวัดอะไรบ้าง การจะมานั่งนับและคำนวณทีละแถวก็คงไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนัก ดังนั้น Pivot Table จะสามารถช่วยเราได้ โดย Pivot Table เป็นฟังก์ชั่นการทำงานหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office : Excel ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ง่าย

 

วิธีการใช้งานมีดังนี้

1. เปิดตารางข้อมูลใน Excel

2. ไปที่ Pivot Table

Insert Pivot Table

3. เลือกการแสดงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน Sheet ใหม่ หรือ Sheet เดิม ในที่นี้เลือกแสดงใน Sheet ใหม่

Select Data

4. องค์ประกอบของ Pivot Table

Pivot Table Page

5. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ โดยนำมาใส่ใน ป้ายชื่อแถว, ป้ายชื่อคอลัมน์, ค่า

Select Result

6. สามารถเลือกการแสดงค่าสถิติข้อมูล

Setting

7. สลับและเพิ่มคอลัมน์

Result 1

Result 2

การตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล

จากประสบการณ์ที่ทำงานมา การประมวลผลข้อมูลบางโปรแกรมทำไม่ได้ หรือทำได้ก็ไม่สมบูรณ์ การกู้ไฟล์ที่สูญหายไปหรือโดนไวรัสทำลายกลับมาไม่ได้ เป็นเพราะการตั้งชื่อเป็นภาษาไทย ซึ่งก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ แต่ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ จริงๆแล้ว ผมอยากจะแนะนำให้เลือกตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าครับ นอกจากการตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังไม่อยากให้มีเครื่องหมายขีดกลาง : ยัติภังค์ (-) หรือ ช่องว่าง ระหว่างคำด้วยครับ เพราะว่าจะไม่มีปัญหาในการทำงานกับโปรแกรมต่างๆ

สรุปการตั้งชื่อไฟล์ง่ายๆ

1. เป็นภาษาอังกฤษ

2. ไม่มีเครื่องหมายขีดกลาง (-)

3. ไม่มีช่องว่างระหว่างคำ

4. ไฟล์ไม่ควรอยู่ในโฟลเดอร์ที่ซับซ้อน หรือ ลึกมากเกินไป

แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศ

วันนี้มานำเสนอแหล่งที่ดาวน์โหลดข้อมุลภูมิสารสนเทศฟรีบนอินเตอร์เน็ต มีทั้งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและชั้นข้อมูล GIS ของทุกประเทศทั่วโลก ความจริงยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ แต่ในที่นี้ขอแนะนำที่ใช้อยู่เป็นประจำและใช้งานง่ายครับ

1. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ถึงจะดาวน์โหลดข้อมูลได้
http://earthexplorer.usgs.gov/
เลือก Type เป็น WRS2 เป็นแนววงโคจรที่นิยมใช้กัน — เลือก path/row และช่วงเวลาที่ต้องการ

New Earth Explorer
เลือกข้อมูลที่ต้องการ

Data Sets

กำหนดเงื่อนไขของข้อมูล ที่ Data Type Level 1 ถ้าเลือกเป็น TM L1T ได้จะดีมาก เพราะเป็นข้อมูลที่มีการปรับแก้ความถูกต้องเชิงตำแหน่งแล้วในระดับ Precision พร้อมใช้งาน

Additional Criteria

ผลลัพธ์จากการค้นหาและเลือกดาวน์โหลด ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่จริงๆ

Results and Download

อีกเว็บหนึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียน
http://www.glcf.umd.edu/data/landsat/
การดาวน์โหลดจะต้องเลือกเข้าไปทีละขั้นตอนไม่มีเป็น GUI ให้

Global Land Cover Facility
เลือกข้อมูลที่ต้องการ แต่จะมีข้อมูลที่เป็นวันที่ ให้เลือกไม่มากเหมือนเว็บแรก

Product

เลือกดาวน์โหลด

Download

2. ข้อมูล GIS ในแต่ละประเทศ

http://www.diva-gis.org/
ชั้นข้อมูลที่มีให้ดาวน์โหลด

Free Spatial Data

เลือกประเทศและชั้นข้อมูลที่ต้องการ

Download Data by Country

3. ข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข

SRTM
http://srtm.csi.cgiar.org/
เลือกค้นหาตามตารางกริดหรือค่าพิกัดได้ครับ

SRTM

GDEM
ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ถึงจะดาวน์โหลดข้อมูลได้
http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/
เลือกค้นหาได้หลายรูปแบบ

GDEM

ตัวอย่างข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่นำมาซ้อนทับกับ SRTM

3D

การเปรียบเทียบ SRTM และ GDEM ครับ
http://priabroy.wordpress.com