ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ฟรี ผ่าน Google Earth

มีวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT หลายเว็บไซต์ที่ http://landsat.usgs.gov/Landsat_Search_and_Download.php

แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ผมว่าง่ายและสะดวก โดยใช้งานผ่าน Google Earth

1. เข้าเว็บ http://landsat.usgs.gov/index.php ดาวน์โหลด Landsat 8 KML Download

Landsat 8 KML Download

2. เปิดไฟล์ KML (USGS_landsat.kml) ที่ได้บน Google Earth

Open KML File

3. เลือกดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายฯ ตามต้องการ ส่วนถ้าต้องการข้อมูลภาพถ่ายแบบไฟล์ต้นฉบับจะต้องเลือกที่ Download additional products (requires registration) แต่จะต้องมีการ Login หรือ Register ก่อน

Select

Download Type

อ้างอิงจาก Youtube นี้ครับ

การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วยโปรแกรม Universal Maps Downloader

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Universal Maps Downloader ซึ่งเป็นแบบ Trial จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ทุกค่าย แต่จะจำกัดระดับการดาวน์โหลดที่การ Zoom Level 12 (Resolution ประมาณ 30 เมตร) ถ้าต้องการดาวน์โหลดที่การ Zoom Level สูงกว่านั้น เช่น Level 18 (Resolution ประมาณ 0.5 เมตร) Level 20 (สูงสุด) (Resolution ประมาณ 0.1 เมตร) ต้องซื้อในราคา $60 ตัวโปรแกรมจะมีการอัพเดตเวอร์ชั่นอยู่ตลอดเวลา ณ ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 7.303 ปล่อยออกมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

*** ข้อจำกัดการใช้งานอื่นๆ อ่านที่ FAQ

2. การใช้งานง่ายมาก

UMD

2.1 กำหนดชื่องานดาวน์โหลด

2.2 เลือกค่ายและข้อมูลที่จะดาวน์โหลด

Data

2.3 เลือกระดับการดาวน์โหลด

2.4 พิมพ์ค่าพิกัดของพื้นที่ที่ต้องการดาวน์โหลด

2.5 เลือกที่จัดเก็บภาพที่ดาวน์โหลด

3. หลังจากดาวน์โหลดภาพ (ที่เป็นชิ้นๆ) ได้แล้ว จะต้องทำการต่อภาพ (ใช้เป็นชิ้นเดียว) โดยใช้คำสั่ง Map Combiner

Map Combiner

4. นำข้อมูลภาพ (*.bmp) ไปใช้งานได้

Result

แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศ

วันนี้มานำเสนอแหล่งที่ดาวน์โหลดข้อมุลภูมิสารสนเทศฟรีบนอินเตอร์เน็ต มีทั้งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและชั้นข้อมูล GIS ของทุกประเทศทั่วโลก ความจริงยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ แต่ในที่นี้ขอแนะนำที่ใช้อยู่เป็นประจำและใช้งานง่ายครับ

1. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ถึงจะดาวน์โหลดข้อมูลได้
http://earthexplorer.usgs.gov/
เลือก Type เป็น WRS2 เป็นแนววงโคจรที่นิยมใช้กัน — เลือก path/row และช่วงเวลาที่ต้องการ

New Earth Explorer
เลือกข้อมูลที่ต้องการ

Data Sets

กำหนดเงื่อนไขของข้อมูล ที่ Data Type Level 1 ถ้าเลือกเป็น TM L1T ได้จะดีมาก เพราะเป็นข้อมูลที่มีการปรับแก้ความถูกต้องเชิงตำแหน่งแล้วในระดับ Precision พร้อมใช้งาน

Additional Criteria

ผลลัพธ์จากการค้นหาและเลือกดาวน์โหลด ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่จริงๆ

Results and Download

อีกเว็บหนึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียน
http://www.glcf.umd.edu/data/landsat/
การดาวน์โหลดจะต้องเลือกเข้าไปทีละขั้นตอนไม่มีเป็น GUI ให้

Global Land Cover Facility
เลือกข้อมูลที่ต้องการ แต่จะมีข้อมูลที่เป็นวันที่ ให้เลือกไม่มากเหมือนเว็บแรก

Product

เลือกดาวน์โหลด

Download

2. ข้อมูล GIS ในแต่ละประเทศ

http://www.diva-gis.org/
ชั้นข้อมูลที่มีให้ดาวน์โหลด

Free Spatial Data

เลือกประเทศและชั้นข้อมูลที่ต้องการ

Download Data by Country

3. ข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข

SRTM
http://srtm.csi.cgiar.org/
เลือกค้นหาตามตารางกริดหรือค่าพิกัดได้ครับ

SRTM

GDEM
ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ถึงจะดาวน์โหลดข้อมูลได้
http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/
เลือกค้นหาได้หลายรูปแบบ

GDEM

ตัวอย่างข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่นำมาซ้อนทับกับ SRTM

3D

การเปรียบเทียบ SRTM และ GDEM ครับ
http://priabroy.wordpress.com