เกร็ดความรู้ที่ได้จากโปรแกรม eCognition

โปรแกรม Definiens หรือ eCogintion เป็นโปรแกรมทางด้าน Remote Sensing ใช้ในการทำ Classification ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยวิธีการเชิงวัตถุ Object – Based ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีอีกหลายโปรแกรมทางด้าน RS ที่สามารถทำ Object – Based Classification ได้ เช่น IDRISI, ERDAS Imagine, ENVI, และ MADCAT

รู้จักโปรแกรม eCogintion มาตั้งแต่ ปี 2551 แต่ไม่เคยที่จะได้ทดลองใช้งานซักที เนื่องจากภารกิจงานส่วนใหญ่เป็นเรื่อง การวิเคราะห์ GIS การทำแผนที่ และการดูแลระบบฯ Web Map ผ่านไป 6 ปี ถึงได้มีโอกาสทำความรู้จักโปรแกรมนี้ให้มากขึ้น ก็ทำให้ได้ความรู้และแนวคิดการใช้งานโปรแกรมดีขึ้น จากการลองผิดลองถูกมากมายหลายอย่าง ทำให้ความรู้ที่ได้ตรงนี้ได้นำมาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจได้สะสมความรู้เพิ่มเติมและทำให้รู้ว่าโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้อีกบ้าง ซึ่งความรู้นี้ไม่ใช่คู่มือการใช้โปรแกรม ไม่ใช่แบบฝึกหัด แต่เป็นเกร็ดความรู้หรือเป็นทิปต่างๆ ที่ได้รวบรวมจากการใช้โปรแกรมมา ซึ่งอาจจะดูงงๆ สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักหรือใช้งานโปรแกรมนี้ ส่วนผู้ที่รู้จักและเคยใช้งานอยู่แล้ว คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับ

ผมแบ่งเนื้อหาในเอกสารออกแบ่ง 6 ส่วน รวม 104 หน้า ได้แก่

1. overview

overview

2. segmentation

segmentation

3. classification

classification

4. accuracy assessment

accuracy assessment

5. export

export

6. case study

case study

เปิดเอกสาร

วิธีการทำ Change Detection บน ArcGIS และ eCognition

ไปเห็นวิธีการทำ Change Detection บนเว็บไซต์ https://www.e-education.psu.edu/geog883/node/609 ทำการจำแนกพื้นที่เกิดไฟป่า โดยใช้โปรแกรม ArcGIS (pixel-based) และ eCognition (object-based) น่าสนใจมาก เลยนำมาฝากครับ

ArcGIS

eCognition

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Ecognition ในการจำแนกพื้นที่แหล่งน้ำ

Ecognition เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการจำแนกรายละเอียดข้อมูลเชิงวัตถุ (Object Based Classification) ซึ่งที่เห็นการใช้งานส่วนมากเป็นการสร้าง Segmentation ข้อมูลภาพถ่าย แล้วนำมา Classify โดยใช้การเลือก Training Area หรือ Isodata บางครั้งอาจจะมีการใช้แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) เข้าไปร่วมในการจำแนกด้วย

Function

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากที่จะทำให้การจำแนกรายละเอียดข้อมูลเชิงวัตถุมีความน่าเชื่อถือและให้ผลการจำแนกที่ดีจากโปรแกรมนี้ คงเป็นการพัฒนา Rule Sets หรือว่าเงื่อนไขของการจำแนกที่หลากหลาย ที่สามารถนำมาใช้ร่วมจำแนกในวัตถุที่สนใจแต่ละอย่าง การกำหนดค่า Threshold การกำหนดทิศทางของวัถตุ ฯลฯ ใน Youtube มีตัวอย่างที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมนี้มากมาย จึงได้ยกมา 1 ตัวอย่างที่สอนการใช้ Rule Sets เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่แหล่งน้ำ พอทำให้เห็น Idea เพื่อนำไปใช้ต่อยอดได้ครับ