การแสดง Label บน Google Earth

มีข้อมูลเป็น Polygon (*.shp) ต้องการนำไปแสดงบน Google Earth พร้อม Label
วิธีการคือ
1. เปิด Polygon ใน ArcMap
2. ที่ Properties ของ Polygon เลือกไปที่แท๊บ Display และเลือก Display Expression เป็นชื่อคอลัมน์ที่ต้องการให้ไปแสดงรายการใน Google Earth

Display

3. แปลง Polygon ไปเป็น Point โดยฟังก์ชั่น Feature to Point

Feature to Point

4. ที่ Properties ของ Point ที่ได้ เลือกไปที่แท๊บ Labels และกำหนด Label ที่ต้องการ

Label

5. เปิดฟังก์ชั่น Layers to KML เลือกใส่ Polygon และ Point (ทำทีละครั้ง)

Layers to KML

6. นำไฟล์ *.kmz ที่ได้ไปเปิดบน Google Earth

Google Earth

7. กำหนดค่าสีตามต้องการ

Properties Google Earth

8. ผลลัพธ์

Result

ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ฟรี ผ่าน Google Earth

มีวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT หลายเว็บไซต์ที่ http://landsat.usgs.gov/Landsat_Search_and_Download.php

แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ผมว่าง่ายและสะดวก โดยใช้งานผ่าน Google Earth

1. เข้าเว็บ http://landsat.usgs.gov/index.php ดาวน์โหลด Landsat 8 KML Download

Landsat 8 KML Download

2. เปิดไฟล์ KML (USGS_landsat.kml) ที่ได้บน Google Earth

Open KML File

3. เลือกดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายฯ ตามต้องการ ส่วนถ้าต้องการข้อมูลภาพถ่ายแบบไฟล์ต้นฉบับจะต้องเลือกที่ Download additional products (requires registration) แต่จะต้องมีการ Login หรือ Register ก่อน

Select

Download Type

อ้างอิงจาก Youtube นี้ครับ

การส่งออกข้อมูลเส้นทาง (Route) จาก Google Earth

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้เจอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือ ต้องการเส้นทางของถนนสายหลักจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร ไปยัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในรูปแบบ Shapefile เพื่อที่จะนำไปใช้สร้าง Buffer และคำนวณพื้นที่ ซึ่งข้อมูลถนน Shapefile ที่มีอยู่ก็ไม่สมบูรณ์ เส้นถนนขาดๆ เกินๆ ไม่ประติดประต่อกัน จะไป Query จากข้อมูล Attribute ก็ไปกันใหญ่ เนื่องจากข้อมูลมีไม่ครบและหายไปเยอะ ถ้าจะให้มาเลือกเส้นทางเองทีละเส้นก็คงจะไปไม่รอด ก็ได้ Google Earth นี่แหละช่วยทำให้ชีวิตการทำงานทางด้าน GIS ง่ายขึ้นเยอะ ซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยาก ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Google Earth และกดปุ่ม “รับเส้นทาง”

2. พิมพ์สถานที่เริ่มต้นและปลายทาง และกดปุ่ม “ขอเส้นทาง”

Target
3. กดปุ่ม “คัดลอก” เพื่อส่งข้อมูลเส้นทางไปยัง “สถานที่ของฉัน”

4. คลิกขวาที่ข้อมูลเส้นทาง

5. เลือก “บันทึกสถานที่เป็น…” และเลือกที่บันทึกไฟล์ในนามสกุล KMZ

Save As...

6. เปิดโปรแกรม ArcMap และเลือกกลุ่มเครื่องมือ “Search window”

7. พิมพ์ข้อความ “KML to Layer” และกดปุ่มค้นหา

8. เลือกคำสั่ง “KML to Layer”

9. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้จากข้อที่ 5 และเลือกที่บันทึกไฟล์ใหม่

KML to Layer

 

Route

10. คลิกขวาที่ชั้นข้อมูล ที่ต้องการส่งออกเป็น Shapefile

11. เลือกที่บันทึกไฟล์ใหม่เป็น Shapefile

Export to Shapefile

การซ้อนทับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ไฟล์รูปภาพ) บน Google Earth

หลายคนที่มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น แปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ แผนที่สภาพภูมิประเทศ ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ เช่น png jpeg gif ก็สามารถนำมาวางซ้อนทับบนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จากโปรแกรม Google Earth ได้ โดยไม่ต้องมีข้อมูลจริงๆ ที่เป็น Shape file หรือ kml ซึ่งก็เป็นวิธีที่สะดวก นอกจากนั้นยังสามารถดู history เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย ไปเจอวิธีการซ้อนทับข้อมูลใน YouTube มาโดยบังเอิญ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานทางด้าน GI สำหรับจะนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

การซ้อนทับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ไฟล์รูปภาพ) บน Google Earth

หลายคนที่มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น แปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ แผนที่สภาพภูมิประเทศ ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ เช่น png jpeg gif ก็สามารถนำมาวางซ้อนทับบนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จากโปรแกรม Google Earth ได้ โดยไม่ต้องมีข้อมูลจริงๆ ที่เป็น Shape file หรือ kml ซึ่งก็เป็นวิธีที่สะดวก นอกจากนั้นยังสามารถดู history เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย ไปเจอวิธีการซ้อนทับข้อมูลใน YouTube มาโดยบังเอิญ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานทางด้าน GI สำหรับจะนำไปประยุดต์ใช้งานต่อไป

การแก้ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยจาก ArcMap บน Google Earth

การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นไปแสดงบน Google Earth ไม่ใช่เรื่องยาก มีหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะ Export ไฟล์นามสกุลต่างๆ ไปเป็น KML หรือ KMZ โดยส่วนตัวแล้วใช้อยู่ 2 โปรแกรม คือ QGIS และ ArcMap ซึ่งโปรแกรม QGIS นั้นสามารถแปลง Shape File ไปเป็น KML ได้ทันทีและไม่มีปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาไทย เพียงแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอในส่วนของตาราง จะไม่สวยงามเหมือนกับการแปลง Shape File ไปเป็น KMZ บน ArcMap แต่การมีรูปแบบตารางที่สวยงามก็ทำให้ไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ถูกต้อง ซึ่งแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อๆ กัน

Error Font
บังเอิญมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ESRI มาดูเครื่องให้ที่ทำงาน เลยสอบถามและได้วิธีการแก้ไขมาดังนี้

1. ทำการแปลง Shape File ไปเป็น KMZ แบบปกติ โดยฟังก์ชั่น Layer to KML (แต่โปรแกรมบันทึกเป็น KMZ แล้วทำไม ไม่เขียนว่า Layer to KMZ)

2. ไฟล์ KMZ ที่ได้นำมาแตกไฟล์เป็น KML โดยโปรแกรม 7-Zip (ลองใช้โปรแกรม WinZip, WinRar, หรือเปลี่ยนนามสกุลแล้วไม่ได้)

KMZ to KML

3. เปิดไฟล์ KML ด้วยโปรแกรมอ่าน Text ทั่วไป ในที่นี้ใช้ Edit Plus

4. เปลี่ยนชื่อฟอนต์ Arial, Verdana ทั้งหมดในไฟล์ด้วยชื่อฟอนต์ที่อ่านภาษาไทยได้ ในที่นี้เลือกใช้ AngsanaUPC, Tahoma

Replace Font

5. Save ทับไฟล์เดิมและนำไปเปิดบน Google Earth ก็จะแสดงฟอนต์ภาษาไทยได้ปกติ

Thai Font

การใช้งานโปรแกรม Google Earth (1-6/6)

ตอนนี้ก็ได้รวบรวมการใช้งานโปรแกรม Google Earth ทั้งหมด 6 บท มาไว้ด้วยกัน ดาวน์โหลดและนำไปทดลองใช้งานกันดู หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆ ท่านที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมครับ

1. การติดตั้งและแนะนำการใช้งาน

เปิดเอกสาร

2. ภาพรวมและคุณสมบัติเด่น

เปิดเอกสาร

3. การปักหมุดตำแหน่งที่สนใจ

เปิดเอกสาร

4. การใช้งานโปรแกรม Google Earth ร่วมกับ Google SketchUp

เปิดเอกสาร

5. การซ้อนทับข้อมูล GIS

เปิดเอกสาร

6. การซ้อนทับข้อมูลภาพถ่ายและ Web Map Service

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม Google Earth 6/6 : การนำข้อมูลภาพถ่ายและ Web Map Service ไปเปิดในโปรแกรม Google Earth

ในบทนี้จะอธิบายถึง

1. การนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ผ่านโปรแกรม MapTiler

http://www.maptiler.org

MapTiler

2. การเรียกใช้งาน WMS WMS

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม Google Earth 5/6 : การนำข้อมูล GIS (Shape File) ไปเปิดในโปรแกรม Google Earth

ในบทนี้จะได้อธิบายถึงการนำข้อมูล GIS ได้แก่ ข้อมูลแบบ Point, Line, และ Polygon ไปเปิดในโปรแกรม Google Earth ซึ่งก่อนอื่นจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Extension บนโปรแกรม ArcView ก่อน (arcscripts.esri.com) หลังจากนั้นถึงจะแปลงข้อมูล GIS จาก *.shp ไปเป็น *.KML

ArcView Extension Shape2KML Google Earth

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม Google Earth 4/6 : การใช้งานโปรแกรม Google Earth ร่วมกับ Google SketchUp

ในบทนี้จะได้อธิบายถึง

1. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp

Google SketchUp

2. การสร้างอาคาร 3D อย่างง่าย

Create Building

3. การนำเสนออาคาร 3D บน Google Earth

3D Building

เปิดเอกสาร