ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ฟรี ผ่าน Google Earth

มีวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT หลายเว็บไซต์ที่ http://landsat.usgs.gov/Landsat_Search_and_Download.php

แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ผมว่าง่ายและสะดวก โดยใช้งานผ่าน Google Earth

1. เข้าเว็บ http://landsat.usgs.gov/index.php ดาวน์โหลด Landsat 8 KML Download

Landsat 8 KML Download

2. เปิดไฟล์ KML (USGS_landsat.kml) ที่ได้บน Google Earth

Open KML File

3. เลือกดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายฯ ตามต้องการ ส่วนถ้าต้องการข้อมูลภาพถ่ายแบบไฟล์ต้นฉบับจะต้องเลือกที่ Download additional products (requires registration) แต่จะต้องมีการ Login หรือ Register ก่อน

Select

Download Type

อ้างอิงจาก Youtube นี้ครับ

การใส่ค่าพิกัดให้กับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

มีหลายวิธีที่จะใส่ค่าพิกัดให้กับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลถนน แผนที่สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ หรือข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยกัน ซึ่งก็เช่นเดียวกันคือมีหลากหลายโปรแกรมที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ถ้ามีข้อมูล 1 หรือ 2 ภาพก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นพันภาพล่ะ ก็ต้องมานั่งใส่ค่าพิกัดกันนานหลายเดือน ในเอกสารนี้เพียงแต่ต้องการนำเสนอวิธีการแบบหนึ่งที่ใช้ในการใส่ค่าพิกัดภาพแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับข้อมูลภาพตัวอย่าง (Quick Look) ของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 เพื่อที่จะสามารถนำไปดูได้ในเบื้องต้นว่า Path/Row ที่ต้องการมีปริมาณเมฆมากน้อยแค่ไหน ในบริเวณพื้นที่ข้างเคียงเป็นยังไงบ้าง วิธีการนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด แต่ก็เสนอไว้เป็นทางเลือก ใช้เวลาทำประมาณ 1 ชั่วโมงสำหรับการใส่ค่าพิกัดจำนวน 2,500 ภาพ จริงๆ จะกี่ภาพก็ใช้เวลาประมาณนี้ ซึ่งการทำแบบนี้ไม่ต้องการความถูกต้องมาก เพียงแค่ใช้ดูคร่าวๆเฉยๆ โดยเน้นที่ตำแหน่งของ Path/Row ในข้อมูลภาพเป็นหลัก ในเอกสารนี้จะทำเพื่อเป็นตัวอย่างจำนวน 25 ภาพเท่านั้น

ข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้ประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือ

1. ข้อมูลภาพตัวอย่างที่ไม่มีค่าพิกัด แต่มีชื่อเป็นเลข Path/Row กับวันที่ถ่ายภาพ

No Coordinate2. ดัชนี Path/Row ของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT5 ทั่วโลก ซึ่งมีค่าพิกัดเป็น Latitude, Longitude
(ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ http://landsat.usgs.gov/tools_wrs-2_shapefile.php เลือกที่เป็นแบบ wrs2_descending)

Index Path/Row

3. โปรแกรม ArcMap, ArcView, MS Excel, ACDSee และ FWTools (http://fwtools.maptools.org/)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการค่าใส่พิกัดดังนี้

Result 1

Result 2

วิธีการทำในเบื้องต้นมีดังนี้

1. เลือกตัวเลข Path/Row ที่ต้องการจากข้อมูลภาพตัวอย่าง

2. เลือกดัชนี Path/Row (Shapefile) จากข้อมูลภาพตัวอย่าง

3. คำนวณค่าพิกัดทั้ง 4 มุมของกรอบภาพในแต่ละดัชนี Path/Row

4. คำนวณค่าพิกัดทั้ง 4 มุมของเนื้อภาพในแต่ละดัชนี Path/Row

5. ปรับข้อมูลภาพตัวอย่างทุกภาพให้มีขนาดเท่ากัน

6. ใส่ค่าพิกัดให้กับข้อมูลภาพตัวอย่าง

เปิดเอกสาร