การแสดงผล 3D ในโปรแกรม QGIS 2.2

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.2

2. ดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอิน Qgis2threejs

Qgis2threejs

3. เตรียมและเปิดชั้นข้อมูลที่ต้องการแสดงผล 3D ที่สำคัญคือจะต้องมีข้อมูล DEM ในที่นี้ใช้ 4 ชั้นข้อมูล ได้แก่

3.1 ขอบเขตตำบลดอนศิลา

3.2 ขอบเขตตำบล

3.3 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

3.4 DEM

Data

4. เปิด Qgis2threejs และเลือกชื่อชั้นข้อมูล DEM พร้อมกำหนด Resolution ข้อมูล

Configuration

5. ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงบน Browser ซึ่งสามารถ Control ได้ทุกอย่าง โดยใช้ Mouse เป็นการแสดงผลได้ง่ายและรวดเร็วดี

Result

การแก้ไขปัญหาฟอนต์ภาษาไทยใน QGIS 1.8

โปรแกรมฟรีทางด้าน GIS ที่ได้รับความนิยม โปรแกรมหนึ่งคือ Quantum GIS หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า QGIS ซึ่งมีการพัฒนาความสามารถและฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความหลากหลายและมีความต่อเนื่องอยู่เสมอๆ ปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชั่น 1.8 แต่ก็มีปัญหาเรื่องการอ่านฟอนต์ภาษาไทย ซึ่งในเวอร์ชั่น 1.7 ไม่มีปัญหาใน Window Xp และสามารถแก้ไขได้โดยการก๊อปปี้ฟอนต์ใน Window XP ไปแทนที่ฟอนต์ใน Window 7 แต่เวอร์ชั่นนี้ปัญหามีมากไปกว่านั้น คือ ในชุดนามสกุลของ Shapefile จำเป็นจะต้องมีไฟล์ *.CPG ซึ่งจะเก็บค่าการ Encoding ให้โปรแกรมสามารถอ่านภาษาไทยได้ โดยในไฟล์ *.CPG นี้จะต้องมีข้อความนี้ OEM 874

CPG File

Encoding

Result

วิธีการแก้ไขนี้อ้างอิงจาก
http://nu-gis.blogspot.com/2012/09/2-encoding-quantum-gis-180-cpg.html

*** สำหรับในการสร้าง Shapefile ใหม่ จำเป็นจะต้องตั้งชื่อและบันทึก Shapefile เก็บไว้ก่อน และทำการสร้างไฟล์ *.CPG ถึงจะนำ Shapefile มาใช้นำเข้าข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภาษาไทย มิเช่นนั้นเราจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภาษาไทยได้

แนะนำ Quantum GIS Browser

ในโปรแกรม QGIS 1.8 นี้จะมีส่วนของโปรแกรมหลักอยู่ 2 ส่วน Quantum GIS Desktop และ Quantum GIS Browser โดย Quantum GIS Browser ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นแรกที่พึ่งมีมาใน 1.8 ซึ่งยังมีความสามารถไม่มากนัก และถ้าเปรียบเทียบกับโปรแกรมทางฝั่ง ESRI แล้ว

Quantum GIS Desktop เท่ากับ ArcMap

Quantum GIS Browser เท่ากับ ArcCatalog (แต่ความสามารถยังแตกต่่างกันมาก)

Quantum GIS Browser จะทำหน้าที่ในการดูข้อมูลอย่างง่าย, จัดการ Map Service, สร้าง Shapefile, และกำหนดค่าพิกัดให้กับชั้นข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้ทั้งข้อมูล Vector และ Raster

ภาพรวมโปรแกรม หน้าต่างทางด้านซ้ายแสดงไฟล์ประเภทต่างๆ ที่สามารถเรียกดูได้ง่ายทั้ง Base File, Geodatabase, และ Map Service ส่วนหน้าต่างทางด้านขวาแสดงรายละเอียดต่างๆ ของชุดไฟล์คล้ายกับการแสดงบน Window Explorer

QGIS Browser

Metadata ของ Shapefile

Metadata

ตัวอย่างข้อมูล Shapefile

Preview

ตารางข้อมูล Shapefile

Attribute Data

Metadata ของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

Metadata

ตัวอย่างของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

Preview

*** สำหรับการ move, cut, copy, และ rename ข้อมูลต่างๆ ยังไม่สามารถทำได้

ปัญหาที่พบในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม QGIS

ในเนื้อหานี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวถึง QGIS ในทางไม่ดี แต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ใช้งานควรที่จะทราบไว้ ต้องยอมรับว่า QGIS เป็นโปรแกรมที่ดี ที่มีความพร้อมในการทำงานหลายๆด้าน มี Plugin ให้ใช้งานได้หลากหลาย ประกอบกับการมีการพัฒนาโปรแกรมออกมาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นโปรแกรมระดับต้นๆ ทางด้านฟรีแวร์ที่มีผู้ใช้งานในเยอะและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

แต่จากการใช้งานวิเคราะห์แบบซ้อนทับทั่วไป เช่น Dissolve, Union, หรือ Merge กับหลายชั้นข้อมูล ทำให้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้น ซึ่งทำให้ข้อมูลที่ได้มีความไม่สมบูรณ์

Error
ยกตัวอย่างเช่น การทำ Union ระหว่าง 2 ชั้นข้อมูล หลังจากการประมวลผลจะทำให้มีข้อมูลที่เป็น NULL ปรากฏอยู่ ซึ่งในความเป็นจริงจะต้องไม่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลต่างๆ มีการกำหนดค่าไว้หมดแล้ว ผลลัพธ์ควรจะมีทุกค่า

NULL

หรือการทำ Dissolve ซึ่งทำให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ขาดหายไป นอกจากนั้่นสิ่งที่พบอีกอย่างหนึ่งคือ บน OS เหมือนหรือแตกต่างกันก็ทำให้ข้อมูลที่หายแตกต่างกัน สาเหตุก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เช่น Dissolve เครื่องที่เป็น Window 7 เหมือนกัน QGIS เวอร์ชั่นเดียวกัน ข้อมูลเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ที่ขาดหายไปแตกต่างกัน

Missing Data

เวอร์ชั่นที่ใช้งานนี้คือ 1.7.3 ในเวอร์ชั่นต่อไปอาจจะแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้ดีขึ้น ยังไงจะมา update ให้ทราบอีกทีครับ

การสร้างแผนที่บนโปรแกรม QGIS

เคยเขียนไปแล้วครั้งหนึ่งกับการสร้างแผนที่บนโปรแกรม QGIS แต่ครั้งนี้มีโอกาสได้ทำเอกสารไว้สอนเพื่อนๆ ก็เลยนำมาฝากไว้อีก เพิ่มเติมครับ

เปิดชั้นข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างแผนที่

Open Layers

กำหนดมาตราส่วนแผนที่

Scale

แผนที่ขนาด A0 300 dpi

Result

เปิดเอกสาร

การเชื่อมต่อข้อมูลแบบจุดเข้ากับรูปภาพในโปรแกรม QGIS

1. เปิดโปรแกรม QGIS

2. เปิดชั้นข้อมูลแบบจุดที่ต้องการนำมาเชื่อมต่อกับรูปภาพ

Point
3. สร้างฟิลด์ใหม่เป็นชนิดตัวหนังสือเพื่อทำการใส่ชื่อและที่อยู่ของรูปภาพที่ต้องการแสดง

Add Field

4. พิมพ์ชื่อและที่อยู่ของภาพให้ตรงตามชื่อจุด

5. เมื่อพิมพ์เสร็จทุกบรรทัดแล้ว บันทึกการแก้ไข

Path

6. เลือกเครื่องมือ eVis Event เพื่อแสดงรูปภาพ

Result

การใช้งาน Plugin ของโปรแกรม QGIS แบบ Off Line

โปรแกรม QGIS จะมี Plugin อยู่ 2 อย่าง คือ
1.1 Plugin ที่ติดตั้งมาแล้วพร้อมกับโปรแกรม
1.2 Plugin ที่ต้องดาวน์โหลดมาใช้งานเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต

ในกรณีที่ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ สามารถใช้งาน Plugin เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตได้ แต่ไม่ต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ก็สามารถทำได้ โดยก๊อปปี้ Plugin เหล่านั้นมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เคยดาวน์โหลดมาใช้งานแล้ว

Paste Plugin

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (1 – 8/8)

เมื่อเขียนการใช้งานโปรแกรม QGIS ครบทั้ง 8 บทแล้ว ก็ได้เวลาทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียวจะได้ดาวน์โหลดครั้งเดียวครบทุกบท นอกจากนั้นยังได้เพิ่มข้อมูลตัวอย่างไปให้ทดลองใช้งานกันดู ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ก็กำลังรอเวอร์ชั่นใหม่ ที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร และจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะได้ก็คือ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับทศนิยมในส่วนของ Calculator ที่ต้องการให้มีเลือกปัดเศษ เลือกเฉพาะส่วน หรือเลือกเฉพาะเศษได้ เช่น Ceiling, Mod, Round, หรือ Floor เป็นต้น จะได้นำมาใช้คำนวณพื้นที่ที่เป็นหน่วยของประเทศไทย คือ ไร่ งาน ตารางวา ได้ ดังเช่นโปรแกรม ArcView, ArcMap, หรือ gvSig เป็นต้น

Field Calculator

อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการคือการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ 3D สามารถนำข้อมูลมาซ้อนทับบน DEM หรือแสดงข้อมูลเวกเตอร์ที่เป็นแบบ 3D ได้เลย แต่ก็นั่นแหละ ต้องรอดูและติดตามกันต่อไป

3D

http://linfiniti.com/2010/12/3d-visualisation-and-dem-creation-in-qgis-with-the-grass-plugin/

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (8/8) : การออกแบบและสร้างแผนที่สำหรับการจัดพิมพ์

ในบทนี้จะอธิบายถึงการออกแบบและสร้างแผนที่สำหรับการจัดพิมพ์ หรือว่าเป็นการผลิตแผนที่ เพื่อนำข้อมูลที่เราได้จัดทำไว้ทั้งหมด ออกมานำเสนอให้คนอื่นได้เห็นในรูปแบบของไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสาร ซึ่งสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำมาใช้วางแผนและเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ เนื้อหาจะประกอบไปด้วย การใส่องค์ประกอบแผนที่ทุกอย่างที่มีความสำคัญ พร้อมทั้งการกำหนดรายละเอียดข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะทำให้แผนที่ออกมาสวยงามและมีข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

องค์ประกอบแผนที่ ได้แก่
1. แผนที่หลัก
2. รูปภาพ
3. ข้อความ
4. สัญลักษณ์
5. มาตราส่วน
6. รูปวาด
7. เข็มทิศ
8. ตารางข้อมูล

Map

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (7/8) : การตรึงค่าพิกัดแผนที่

ในบทนี้จะอธิบายถึงการตรึงค่าพิกัดแผนที่ โดยใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศ 1:50,000 ที่ยังไม่มีค่าพิกัด มาใช้เป็นตัวอย่างในการกำหนดค่าพิกัดที่ 4 มุมของภาพ ผ่านโปรแกรมเสริม Georeferencer GDAL ซึ่งขั้นตอนการทำนั้นง่ายมากๆ

GCP

Coordinate Input

Configuration

เปิดเอกสาร