แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศ

วันนี้มานำเสนอแหล่งที่ดาวน์โหลดข้อมุลภูมิสารสนเทศฟรีบนอินเตอร์เน็ต มีทั้งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและชั้นข้อมูล GIS ของทุกประเทศทั่วโลก ความจริงยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ แต่ในที่นี้ขอแนะนำที่ใช้อยู่เป็นประจำและใช้งานง่ายครับ

1. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ถึงจะดาวน์โหลดข้อมูลได้
http://earthexplorer.usgs.gov/
เลือก Type เป็น WRS2 เป็นแนววงโคจรที่นิยมใช้กัน — เลือก path/row และช่วงเวลาที่ต้องการ

New Earth Explorer
เลือกข้อมูลที่ต้องการ

Data Sets

กำหนดเงื่อนไขของข้อมูล ที่ Data Type Level 1 ถ้าเลือกเป็น TM L1T ได้จะดีมาก เพราะเป็นข้อมูลที่มีการปรับแก้ความถูกต้องเชิงตำแหน่งแล้วในระดับ Precision พร้อมใช้งาน

Additional Criteria

ผลลัพธ์จากการค้นหาและเลือกดาวน์โหลด ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่จริงๆ

Results and Download

อีกเว็บหนึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียน
http://www.glcf.umd.edu/data/landsat/
การดาวน์โหลดจะต้องเลือกเข้าไปทีละขั้นตอนไม่มีเป็น GUI ให้

Global Land Cover Facility
เลือกข้อมูลที่ต้องการ แต่จะมีข้อมูลที่เป็นวันที่ ให้เลือกไม่มากเหมือนเว็บแรก

Product

เลือกดาวน์โหลด

Download

2. ข้อมูล GIS ในแต่ละประเทศ

http://www.diva-gis.org/
ชั้นข้อมูลที่มีให้ดาวน์โหลด

Free Spatial Data

เลือกประเทศและชั้นข้อมูลที่ต้องการ

Download Data by Country

3. ข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข

SRTM
http://srtm.csi.cgiar.org/
เลือกค้นหาตามตารางกริดหรือค่าพิกัดได้ครับ

SRTM

GDEM
ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ถึงจะดาวน์โหลดข้อมูลได้
http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/
เลือกค้นหาได้หลายรูปแบบ

GDEM

ตัวอย่างข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่นำมาซ้อนทับกับ SRTM

3D

การเปรียบเทียบ SRTM และ GDEM ครับ
http://priabroy.wordpress.com

การสร้างภาพ Anaglyph

มีโจทย์จากหัวหน้าว่าอยากจะทำภาพ Anaglyph ที่เป็นภาพสีน้ำเงินเลื่อมกับสีแดง ซึ่งการดูภาพนี้จะต้องใช้คู่กับแว่นตา 3 มิติที่เป็นสีน้ำเงิน (ตาขวา)และสีแดง(ตาซ้าย)

3D Eyeglasses

ในการดู ซึ่งจะเห็นภาพนูนและยุบลงไปตามสภาพพื้นที่ ปกติการถ่ายภาพแบบนี้จะใช้ภาพ 2 ภาพที่ถ่ายพื้นที่เดียวกันแต่ตั้งกล้องถ่ายไว้คนละมุม ภาพถ่ายทั่วไปที่เราได้จากล้องถ่ายรูปที่มีขายตามร้านต่างๆ ก็สามารถนำมาสร้างเป็นภาพ Anaglyph ได้ แต่ต้องไปหาดาวน์โหลดโปรแกรมมาเอง ซึ่งมีทั้ง Freeware และ Commercial แต่งานที่ได้รับมอบหมายมาเป็นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียวที่เป็นภาพเดี่ยวไม่ใช่ภาพคู่ Stereo ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับ DEM ที่มีค่าระดับความสูงอยู่แล้ว ถ้าเป็นพื้นที่ภายในประเทศไทยยังจะพอหาหรือซื้อข้อมูลได้ แต่นี่พื้นที่เป็นของต่างประเทศจะไปหา DEM มาจากที่ไหนเนี่ย แต่โชคดีมีเพื่อนที่ทำงานที่เก่งทางด้านนี้อยู่เลยไปขอแนะนำ ได้ความมาว่าให้ไปดาวน์โหลด DEM ที่เป็น SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) ในเว็บ

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp

Download SRTM

โดย The CGIAR Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI) และให้บริการดวน์โหลดฟรีทั่วโลกที่ขนาดรายละเอียดจุดภาพ 90 เมตร ต้องการพื้นที่ไหนก็เลือกโหลดเอาไปได้เลย

หลังจากได้ SRTM มาแล้ว จึงนำมาทำภาพในโปรแกรม Erdas ข้อมูลที่ใช้นำเข้ามี 2 อย่าง คือ ภาพถ่ายจากดาวเทียมและ SRTM ที่มีระบบพิกัดและพื้นที่เดียวกัน เลือกไปที่ Interpreter — Topographic Analysis — Anaglyph — ใส่ข้อมูลลงไป — ok
ในคำสั่งนี้เราสามารถเลือกสัดส่วนของความสูงได้ จะใช้ภาพขาว-ดำหรือภาพสีก็ได้ หรือกำหนดสีที่จะเลื่อมกันเป็นสีเขียว น้ำเงินก็ได้

Anaglyph Generation

ภาพที่ได้ออกมาเมื่อดูกับแว่นตา 3 มิติ แล้วจะให้ความรู้สึกที่สมจริงมากกว่าดูภาพ แบบ 2 มิติธรรมดา

Panchromatic

Anaglyph

ในการดู ซึ่งจะเห็นภาพนูนและยุบลงไปตามสภาพพื้นที่ ปกติการถ่ายภาพแบบนี้จะใช้ภาพ 2 ภาพที่ถ่ายพื้นที่เดียวกันแต่ตั้งกล้องถ่ายไว้คนละมุม ภาพถ่ายทั่วไปที่เราได้จากล้องถ่ายรูปที่มีขายตามร้านต่างๆ ก็สามารถนำมาสร้างเป็นภาพ Anaglyph ได้ แต่ต้องไปหาดาวน์โหลดโปรแกรมมาเอง ซึ่งมีทั้ง Freeware และ Commercial แต่งานที่ได้รับมอบหมายมาเป็นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียวที่เป็นภาพเดี่ยวไม่ใช่ภาพคู่ Stereo ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับ DEM ที่มีค่าระดับความสูงอยู่แล้ว ถ้าเป็นพื้นที่ภายในประเทศไทยยังจะพอหาหรือซื้อข้อมูลได้ แต่นี่พื้นที่เป็นของต่างประเทศจะไปหา DEM มาจากที่ไหนเนี่ย แต่โชคดีมีเพื่อนที่ทำงานที่เก่งทางด้านนี้อยู่เลยไปขอแนะนำ ได้ความมาว่าให้ไปดาวน์โหลด DEM ที่เป็น SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) ในเว็บ