การตัดข้อมูลภาพถ่ายฯ ด้วย Image Analysis บน ArcView

การตัดข้อมูลภาพถ่ายฯ ไม่ใช่เรื่องยากในปัจจุบัน และมีหลายโปรแกรมที่ใช้งานได้ ในที่นี้ผมนำเสนอทางเลือกไว้ สำหรับผู้ที่ยังคงใช้โปรแกรม ArcView อยู่ เพียงแต่ว่าเราจะต้องมี Extension ชื่อ Image Analysis (คิดว่าก็คงต้องซื้อหรือเปล่า) ถ้าใครมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานซื้อไว้ หรือยืมเพื่อนมาใช้งานก็ ทดลองใช้งานดูครับ เป็นการตัดข้อมูลภาพถ่ายที่ง่ายมากๆ

1. เปิด Extension

Image Analysis

2. เปิดภาพ

Satellite Image

3. เปิดชั้นข้อมูล Polygon ที่จะนำมาตัด

Polygon

4. เลือกข้อมูล Polygon ที่จะนำมาตัด ใน Image Analysis Properties

Image Analysis Properties

5. เลือก Subset เพื่อตัดภาพ

Subset

การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยเวคเตอร์ในโปรแกรม ENVI

1. เปิดข้อมูลภาพถ่ายตามปกติ
File — Open Image File — เลือกภาพ — จะปรากฏหน้าต่าง Available Bands List — เลือก RGB Color — Load RGB

Open File

2. เปิดเวคเตอร์ที่จะใช้ตัดภาพ
Overlay — Vectors — จะปรากฏหน้าต่าง Vector Parameters — File — Open Vector File — เลือกไฟล์เวคเตอร์ — จะปรากฏหน้าต่าง Import Vector Files Parameters จะทำการแปลงไฟล์ไปเป็น *.evf — OK

Vector File

3. ที่หน้าต่าง Vector Parameters — File — Export Active Layer to ROIs — เลือก Convert all records of an EVF layer to one ROI — OK

Convert

4. ไปที่หน้าต่าง Scroll — คลิกขวาบนภาพ — ROI Tool — จะปรากฏหน้าต่าง ROI Tool — File — Subset Data via ROIs — เลือกภาพที่จะตัด — OK

ROI Tool

5. หน้าต่าง Spatial Subset via ROI Parameter — เลือก Active ROIs — กดปุ่มลูกศรที่ Mask pixels outside of ROI เป็น Yes —กำหนดค่า Mask Backgroud Value เป็น 0 — กดปุ่ม Choose — เลือกที่จัดเก็บและตั้งชื่อภาพที่กำลังจะตัด — OK

Subset

Mask

Result